Ondernemersopvattingen: Eerst de winst en niet de mensen

"Voorstel WRR voor afschaffen ontslagvergoeding goede zaak"

De voorstellen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zijn een belangrijke steun in de rug voor de eigen visie op het ontslagrecht. Dat stelt VNO-NCW in reactie op het rapport 'Investeren in werkzekerheid' dat komende dinsdag wordt gepresenteerd. De WRR stelt voor de ontslagvergoeding voor werknemers die hun baan verliezen af te schaffen. In plaats daarvan krijgen werknemers 'leerrechten'. De 'baan voor het leven' bestaat eigenlijk niet meer. Voor een goed functionerende en flexibele arbeidsmarkt moet baanbescherming daarom plaats maken voor werkzekerheid. Met een andere aanpak is een redelijke mate van werkzekerheid te garanderen, aldus het adviesorgaan. Eerdere pogingen om in de Sociaal-Economische Raad (SER) tot nieuwe afspraken te komen over het ontslagrecht zijn afgeketst op een 'nee' van de FNV. Naar verwachting zal het ontslagrecht ook in de formatiebesprekingen een rol spelen. (VNO-NCW.nl, 26-01-2007)

BusinessEurope nieuwe naam voor Unice

De Europese ondernemingsorganisatie Unice, waarbij VNO-NCW is aangesloten, heet vanaf vandaag BusinessEurope. Met de nieuwe naam wil de organisatie ondernemen en ondernemingen nog nadrukkelijker in het centrum van het Europese debat plaatsen. In een verklaring die BusinessEurope vandaag uitgeeft, benoemt de organisatie zes speerpunten die Europa verder moeten versterken. Eenwording van de Europese markt, hervorming van sociale stelsels en bevordering van doelmatig EU-bestuur zijn enkele van die speerpunten. VNO-NCW is een van de 39 aangesloten werkgeversorganisaties, afkomstig uit 33 landen. VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes is sinds dit jaar vice-voorzitter. Voorzitter is de Fransman Ernest-Antoine Seillière. (VNO-NCW.nl, 23-01-2007)

Europees bedrijfsleven wil WTO-onderhandelingen vlottrekken

Aan de vooravond van een WTO-bijeenkomst in Davos heeft het gezamenlijke Europese bedrijfsleven gepleit voor een doorbraak in de Doha-ronde, de onderhandelingen over verdere vrijmaking van de wereldhandel. "De kosten van een mislukking zijn simpelweg te hoog", aldus zeven Europese ondernemersorganisaties in een manifest dat mede is ondertekend door 38 CEO's. Voordelen van een WTO-Doha-akkoord zijn onder meer flinke verlaging van de landbouwtarieven en subsidies, flinke verlaging van invoertarieven op industrieproducten, liberalisering van de dienstenhandel en een substantieel pakket maatregelen voor ontwikkelingslanden. Er is niet veel tijd meer om nog tot een doorbraak te komen omdat eind maart het onderhandelingsmandaat van de Amerikaanse president afloopt. Om een akkoord te bereiken moeten de Verenigde Staten en de Europese Unie bereid zijn hun landbouwsteun verder af te bouwen. Anderzijds moeten grote opkomende landen hun markten verder openzetten voor industriegoederen en verwerkte landbouwproducten [daar gaat het vooral allemaal om: liberalisering van diensten en nieuwe markten, nvdr]. (VNO-NCW.nl, 24-01-2007)


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019