Filippijnen: Uitnodiging voor het Permanente Volkstribunaal


 

Van 21-25 maart wordt het vervolg van de Tweede Zitting van het Volkstribunaal gehouden. Het is van het grootste belang dat het tribunaal een succes wordt. Het zal de volks- en mensenrechten-organisaties op de Filippijnen een stevige steun in de rug zijn in hun strijd tegen het dictatoriale regime van Arroyo. Wij hopen dat u één of meerdere dagen in de gelegenheid bent om het volkstribunaal bij te wonen (anpstreaming.datiq.net/perssupport/tribunaal.wmv ). Wij rekenen op uw aanwezigheid: graag even een berichtje naar nfs@enefes.demon.nl. Onderteken vandaag nog de verklaring van steun voor de Tweede Sessie over de Filippijnen van het PERMANENT PEOPLES' TRIBUNAL. ( http://philippinetribunal.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=77)

De Filippijnse bevolking heeft een sterke internationale oppositie nodig. De nabestaanden van de ruim 800 slachtoffers rekenen op u, zoals bijvoorbeeld dokter Chandu Claver.

Financiële steun is hard nodig. Voor 50-100 euro bent u donor, voor 100-200 euro patroon en voor meer dan 200 euro sponsor. U helpt enorm door te storten op Rabobank Nr. 350083916 t.n.v. Stichting FREN, Utrecht o.v.v. Tribunaal.

Met vriendelijke groet,

Theo Droog
Voorzitter Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging

Namens,

Angie M. Gonzales, M.D.
Executive Director
International Coordinating Secretariat
Permanent Peoples' Tribunal
Second Session on the Philippines
21-25 March 2007
The Hague, The Netherlands

secretariat@philippinetribunal.org

messages@philippinetribunal.org

Dominee Hans Visser, coördinator van de Pauluskerk in Rotterdam:

Wie de situatie op de Filippijnen van nabij volgt, raakt hiervan onthutst. Het is toch verschrikkelijk dat na de barre jaren van het Marcos-regime nu het Arroyo-regime bestaat. Het is toch verschrikkelijk hoe de mensenrechten op de Filippijnen worden geschonden, hoe de Verenigde Staten weer zijn verwikkeld in een oorlog tegen zogenaamde terreur. Het wordt in de wereld langzamerhand duidelijk dat het regime van Bush juist terreur aanwakkert, dat de Amerikanen verkeerde keuzes doen, dat ze niet echt bewogen zijn met de armen in de wereld en dat zij alleen die belangen steunen die hen politiek goed uitkomen. Wij zullen als Europeanen daar heftig tegen moeten protesteren. Het kan toch niet zo zijn, dat een land als de Filippijnen in de richting van de afgrond geduwd wordt.

Het land hunkert naar een nieuw regime, dat in staat is om recht te doen aan mensen. Ik geef toe dat de politieke situatie in de wereld uiterst gecompliceerd is, maar wij zullen ons laten leiden door idealen ten aanzienvan gerechtigheid en vrede. Wij zullen niet toegeven aan dit soort regimes dat het recht met voeten treedt.

Het anti-Amerikanisme in onze dagen richt zich tegen Bush en zijn kliek en niet tegen Amerikanen. Wij gaan er nog altijd vanuit, dat er ook in de Verenigde Staten verstandige mensen te vinden zijn, die een situatie als op de Filippijnen niet willen accepteren. De Europese oppositie zal echter sterker moeten worden. Ik wens u allen veel wijsheid en sterkte toe. Geef niet op.

Solidair met de Filippijnen: "Wie meedoet raakt betrokken!"
Zie voor meer informatie over de Filippijnen onze website http://www.nefiso.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019