Nederlands regeerakkoord - Wolf in schaapsvacht


Op 13 februari manifesteerden 13.000 ambtenaren in Den Haag tegen dreigende ontslagen. Niek Stam: "We gaan echt naar een maatschappij van 'survival of the fittest'." (Foto Manifest)  


 

Bert De Belder

Vakbondsman Niek Stam (FNV-Bondgenoten, sectorcoördinator Havens) geeft tekst en uitleg bij het nieuwe Nederlandse regeerakkoord.

Nederland heeft nu een regering met het CDA van Balkenende, de sociaaldemocratische PvdA van Wouter Bos en de kleine ChristenUnie van André Rouvoet. "Samen werken, samen leven", zo heet hun regeerprogramma. "En samen sterven", voegt Niek Stam er cynisch aan toe.

Niek Stam: Dat 'leven' zal allicht slaan op hun anti-abortus- en euthanasiemaatregelen, want het leven van de gewone burger zal er niet echt op vooruitgaan.

Leg eens uit?

Niek Stam: De regering is nu veeleer een wolf in schaapsvacht. De vroegere kabinetten stelden zich autistisch en schizofreen op tegenover de samenleving en de vakbeweging. Ze luisterden niet eens naar ons. Ze pasten gewoon alles toe wat de werkgevers vroegen. Nu klinkt het: "zeggen jullie het maar, brengen jullie maar oplossingen aan." Maar dat biedt geen enkele zekerheid, want het kader blijft de agenda van Lissabon (de asociale maatregelen opgelegd door de Europese Unie, nvdr). De afbraakmaatregelen kunnen hoogstens wat vertraagd worden, maar ook zonder de liberale VVD, die sinds 1994 onafgebroken aan de macht was, blijft de nieuwe regering sociaalliberaal. En zet dat 'sociaal' maar tussen aanhalingstekens.

Geef eens een voorbeeld?

Niek Stam: Wie vroeger dan op zijn 65ste jaar wil stoppen met werken en een aanvullend pensioen heeft, moet extra belasting betalen op zijn pensioen (de 'Bos-belasting'). Ook al heeft hij zelf veel moeten sparen en betalen voor dat aanvullende pensioen. En mensen worden ook na hun 65ste aan het werk gehouden, door hen een fiscaal voordeel te geven (de 'Balkenende-bonus'). Maar werknemers in de bouw, de haven, de gezondheidszorg, die kunnen vandaag niet tot hun 65ste blijven werken door de fel verhoogde productiviteit. We gaan echt naar een maatschappij van 'survival of the fittest'.

De regering wil een centraal sociaal akkoord afsluiten met de werkgevers en werknemers. Ze willen een extra loonmatiging afspreken om zo arbeidsongeschikte werknemers met slechtere voorwaarden weer in dienst te kunnen nemen, mensen die de afgelopen jaren eerst op straat waren geschopt. De vakbonden zouden kunnen zeggen: we gaan niet aan tafel voor een nieuw sociaal akkoord, laat eerst maar eens zien wat je met de mensen voorhebt.

Wat kan de vakbeweging nog doen?

Niek Stam: We mogen ons niet in slaap laten wiegen omdat de PvdA in de regering zit. We moeten de lat nu juist hoger leggen en méér eisen. Neem de plannen voor een nieuw Europees grondwettelijk verdrag. In 2004 wilde tweederde van de Nederlanders niets weten van de Europese Grondwet. Maar nu staat in het regeerakkoord dat er geen nieuw referendum komt. In 2004 hebben we als vakbeweging de kans laten liggen om een nee-campagne te voeren. Nu moeten we ervoor zorgen dat er wél opnieuw een referendum komt.

Lees op www.solidair.org ook het interview met Wil van der Klift (NCPN):"Nederlandse regering schuift problemen voor zich uit".

Solidair, 21-2-2007.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019