Gezondheid Abdullah Öcalan

Verklaring van advocaten van Abdullah Öcalan


Strijd voor vrijlating van Öcalan gaat door.  

Redactie buitenland (*)

Laboratoriumonderzoek op haarmonsters van de heer Öcalan heeft aangetoond dat er een groter percentage van de elementen Strontium en Chromium in zijn lichaam aanwezig is dan normaal. De resultaten van het onderzoek door een deskundig laboratorium hebben uitgewezen dat er sprake is van een chronische vergiftiging.

Een week geleden zijn deze resultaten overhandigd aan de Commissaris voor Mensenrechten van de Raad van Europa en het Europees Comité ter Voorkoming van Marteling, Vernedering en mishandeling (CPT). Aan hen is verzocht om in deze zaak te interveniëren.

De advocaten van dhr Öcalan gaan er vanuit dat het leven van hun cliënt in ernstig gevaar verkeert. De wetenschappelijke resultaten van het onderzoek wijzen dit uit. Het is van het grootste belang dat de resultaten worden nagetrokken door een delegatie van onafhankelijke en internationale deskundigen, zodat een nieuwe analyse kan worden gemaakt onder betere omstandigheden, die de situatie volledig duidelijk zal maken. Wij eisen wel dat zo'n onderzoek onmiddellijk en met urgentie zal worden uitgevoerd.

De veiligheid en de gezondheid van de heer Öcalan zijn de verantwoordelijkheid van de regering van Turkije. Sinds 15 februari 1999 wordt de heer Öcalan gevangen gehouden op het eiland Imrali, waar hij de enige gevangene is. Voordat hij gevangengezet werd had de heer Öcalan geen gezondheidsproblemen. Maar in de achterliggende periode namen zijn gezondheidsklachten steeds meer toe.

De functionarissen in Turkije hebben steeds beweerd dat de gezondheid van de heer Öcalan nauwkeurig wordt bewaakt en dat er geen ernstige problemen zijn. De nu voorhanden zijnde resultaten uit het laboratoriumonderzoek geven echter aan dat deze officile informatie niet waar is en onbetrouwbaar.

De advocaten roepen de Verenigde Naties, de Raad van Europa, de CPT en de andere betrokken instellingen op om onmiddellijk een onafhankelijke internationale delegatie van wetenschappelijke deskundigen naar Imrali te sturen, zodat een diepgaand onderzoek kan worden uitgevoerd en een analyse kan worden gemaakt van de gezondheid van onze cliënt.

(*) Namens de advocaten uit Italië en Turkije, advocaat Mahmut Sakar, Rome, 1 maart 2007.

Bron: Redactie Informatiedienst Kurdistan-Nederland

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019