Bush vult oorlogskas

Bezuinigingen op sociale programma's; snel steigende bewapeningskosten

Rainer Rupp

Het lukte de Democraten in de Amerikaanse Senaat tot nog toe niet om de vereiste meerderheid te krijgen in twee debatten over een niet bindende, symbolische resolutie om de escalatiestrategie die de regering Bush voor Irak voorstaat af te wijzen. De Democraten, die in beide Huizen over een meerderheid beschikken, willen nu andere mogelijkheden zoeken om hun protest duidelijk te maken. (Zie ook Manifest nummer 4/2007, blz. 12)

Overigens is er op enkele stemmen na een algemene, boven de partijen uitstijgende, consensus om "de strijdende VS-troepen te velde niet in de rug aan te vallen" en niet te beknibbelen op de financiële middelen om de oorlog voort te zetten, nog minder om hen die middelen te onthouden.

De besluiteloosheid van de Democraten wordt echter wel zwaar op de proef gesteld door de begroting voor 2008 die president George W. Bush ook voorlegde. Niet alleen vanwege de gigantische verhoging van de defensieuitgaven die samenhangen met de escalatiestrategie, maar Bush wil tegelijkertijd belangrijke sociale programma's afbouwen om voor het jaar 2012 een evenwichtig uitgavenpatroon te kunnen presenteren.

Kent Conrad, de voorzitter van de Begrotingscommissie van de Senaat, verweet de president in een eerste reactie dat zijn State of the Union is gefundeerd op onrealistische vooronderstellingen en verfraaide uitgangspunten en "vol zit met schulden en misleidingen". "Bush", aldus Conrad, "financiert zijn sterk stijgende oorlogsuitgaven ten koste van onderwijs en sociale uitgaven."

Voor de oorlogen in Irak en Afghanistan eist Bush aanvullend rond 245 miljard dollar, 100 miljard als aanvulling op tekorten van het lopende jaar en 145 miljard dollar voor 2008. Dat komt bovenop het 'normale' budget van het Pentagon dat in 2008 tot 481,4 miljard zou moeten stijgen, wat dus samen met de oorlogsuitgaven voor 2008 neerkomt op 626,1 miljard dollar.

Tegelijkertijd wil Bush op de belangrijkste programma's voor gezondheidszorg voor de armen in het land, Medicare en Medicaid, 31 miljard dollar bezuinigen en op de scholingsprogramma's voor arme gezinnen, zoals 'Laat kinderen niet achterblijven', 13,5 miljard dollar.

Als je de 245 miljard die Bush wil voor de oorlogskas 2008 optelt bij de al uitgegeven of toegezegde 350 miljard dollar voor pure oorlogvoering, blijken de oorlogsuitgaven van de actuele militaire avonturen met hun 600 miljard dollar ook na inflatiecorrectie de uitgaven voor de Vietnamoorlog te overstijgen en bereiken ze volgens Senator Conrad reeds het peil van de Korea-oorlog. Toen Bush geïnstalleerd werd in 2000, lag het aandeel van de VS voor de wereldwijde uitgaven voor 'defensie' al op eenderde. Op basis van de nieuwe begroting van de regering Bush voor 2008 lijkt nu tweederde van alle defensieuitgaven wereldwijd voor rekening van de VS te komen.

Zoals de presidentiële begroting nu voorligt, zullen ondanks een evenwichtige begroting voor 2012 de schulden verder oplopen. Die had Bush namelijk al bij zijn aantreden opgedreven door belastingvoordelen voor de rijken en groeiende defensieuitgaven. Volgens Senator Conrad bedroeg de staatsschuld die in twee eeuwen werd opgebouwd bij het aantreden van Bush 4,5 biljoen dollar [hoeveel nullen is dat? YHS]. Intussen is die tot 8,2 biljoen dollaropgelopen. En tot 2012 zal ze minstens nog verder oplopen tot 12 biljoen dollar, aldus Conrad. Om het tekort, dat wil zeggen om de oorlog te financieren, heeft volgens het Congreslid voor de Democraten, John Spatt, de Bush-regering gedurende het laatste jaar 65 procent voor haar rekening genomen van alle kredieten die wereldwijd werden verstrekt. Tegelijkertijd moest de regering van de VS in 2006 ongeveer 470 miljard dollar aan rente betalen.

Bron: junge Welt, 2-7-2-2007, vertaling Yosé Höhne-Sparborth.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019