WMO, de zorg verschraalt, werkgelegenheid en loon dalen

Jordy Klabbers

Per 1 januari dit jaar is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht. Deze stelt vast dat de gemeenten zelf bepalen welke thuiszorgorganisaties en welke zorgvoorzieningen beschikbaar zijn voor de bevolking. De NCPN is één van de weinige partijen die consequent heeft gestreden tegen de invoering van de WMO. Nog steeds luiden de NCPN en vakbonden de noodklok met het oog op de grote bedreigingen voor hen die deze zorg nodig hebben.

Thuiszorginstellingen en vakbonden hebben gemeld dat zeker driekwart van de vaste thuishulpwerkers in Noord-Holland hun baan dreigen te verliezen. Dit is een direct gevolg van de opgelegde marktwerking in de zorgvoorzieningen. Gemeenten proberen de goedkoopste diensten in te kopen, wat leidt tot vermindering in de kwaliteit van de zorg. De zorginstellingen moeten vaak hun diensten onder de marktprijs aanbieden om te kunnen concurreren. Zodoende wordt er minder geïnvesteerd in geschoolde thuishulpen met een vast contract. Daardoor zijn zij gedwongen te werken als de goedkopere alfahulpen zonder vast contract.

Alfahulpen vallen niet onder de cao-regeling, verdienen veel minder dan de geschoolde thuishulpen en kunnen daardoor geen pensioen opbouwen. Een schijnloon voor werk waar niet mee rond te komen is als het hoofdinkomsten betreft. Meestal wordt de baan van alfahulp ook tot bijbaan gerekend. Wie zich niet wil aanpassen aan de nieuwe norm van goedkopere arbeid en slechtere arbeidsvoorwaarden, dreigt zijn baan te verliezen.

De gemeente Den Helder heeft ook al een grote stap genomen in de marktwerking van de zorgvoorzieningen. Hanneke van den Berg van Thuiszorg Kop van Noord-Holland (TKN) in Den Helder zei dat de zorginstelling in de gemeente uitging van 20 procent alfahulp en 80 procent thuishulp met vast contract. Om te bezuinigen heeft de gemeente het juist omgedraaid. "Een gevolg is dat veel cliënten die al jaren dezelfde hulp hebben, deze nu kwijt raken." aldus van den Berg.

De NCPN in Den Helder en in andere gemeenten zal de verdere invoering van de WMO in de gaten houden. De NCPN roept de bevolking op, vooral hen die direct te maken hebben met de WMO, zich ook waakzaam op te stellen en misstanden rond de WMO te melden bij vakbeweging en belangenorganisaties zoals patiëntenverenigingen. Ook roept de NCPN de lokale politieke partijen op om deze oproep te steunen en zich het lot aan te trekken van de vele pati

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019