Redactie

Aan de lezers.

Hoofdredacteur Wil van der Klift heeft de by-pass operatie vorige week goed doorstaan, de artsen zijn tevreden. Bij het ter perse gaan van dit nummer van Manifest is het nog niet bekend wanneer hij in overleg met familie weer bezoek kan ontvangen. Deze editie van Manifest is dunner dan gebruikelijk. Die mogelijkheid kondigden we bij het vorige nummer reeds aan. Gezien de grote hoeveelheid tijd en energie die Wil en zijn vrouw Tineke en dochter Judith, aan de krant besteedden kan hun plotselinge ontbreken met moeite worden opgevangen. We hebben een tijdelijk collectief dat optreedt als interimredactie. Deze schrijvers en overige medewerkers proberen de periode van aanpassen, inwerken in nieuwe taakverdeling enz. zo beperkt mogelijk te houden.

Partijbestuur NCPN en medewerkers Manifest

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019