Staking bij "Deutsche Telekom"


Demonstraties in Bamberg (Foto ver.di)  


Demonstraties in Würtzburg (Foto ver.di)  

Marcel de Jong

Sinds het begin van de week (21/5) staken meer dan 15.000 werknemers van de 'Deutsche Telekom', de restanten van het vroegere nationale Duitse telefoonbedrijf. Zij protesteren tegen plannen van het concern om rond 40.000 service-medewerkers naar een ander bedrijf over te hevelen en voor minder geld te laten werken.

Onder de leuze 'Vijf over twaalf - de Telekom moet bewegen' kwamen stakers in Berlijn, Duisburg, Frankfurt/Main, Mainz, Neurenberg, Oldenburg, Ravensburg en Schwerin bijeen voor manifestaties en demonstraties.

De dreigementen van het Telekom-bestuur zorgden voor wrevel. Volgens eigen zeggen werden in de laatste dagen 1200 medewerkers opgeroepen voor nooddiensten "om onder andere de verzorging van ziekenhuizen en politie veilig te stellen". De vakbond 'ver.di' zou haar leden echter hebben opgeroepen geen nooddiensten te draaien, zei een woordvoerder van het concern. Dat is fout volgens de vakbond: er bestaat een overeenkomst over nooddiensten, waar de Telekom-top zich echter niet aan houdt, zei de Berlijnse districtsbestuurder van 'ver.di', Mike Döding. Ado Wilhelm, stakingsleider van de bond, berichtte dat het concern een aantal medewerkers nadrukkelijk heeft vermaand, nadat het geweigerd had nooddiensten te draaien. Dit zijn echter absoluut onrechtmatige acties, beklemtoonde Wilhelm. Overigens beslist de vakbond wie nooddienst draait en wie niet.

Terwijl dagelijks ongeveer 15.000 mensen staken wordt de concerntop rond René Obermann na een week staking steeds nerveuzer. De reden is duidelijk: de G8-top in Heiligendamm begin juni is voor de Deutsche Telekom een gigantisch prestigeproject; en voor de vakbond een enorm drukmiddel. De stakenden kunnen ook niet zo maar worden vervangen, de 1600 medewerkers van de TK-vestiging Noordoost hebben allemaal een veiligheidstest achter de rug.

Een probleem voor het stakingsfront is echter wel dat de medewerkers van het concernonderdeel T-Systems niet mogen staken, evenals de van de oude Deutsche Bundespost overgebleven ambtenaren.

Bronnen: artikelen in 'Unsere Zeit' en 'junge Welt'.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019