Regering Bush zet haar nieuwe Irak-politiek voort

Democraten doen gewoon mee; bevolking zegt nee


 

Redactie buitenland

De Amerikaanse president George Bush heeft op dinsdag 1 mei jl., zoals aangekondigd, zijn veto gebruikt tegen een wet die voorzag in een tijdsplan voor een Amerikaanse terugtrekking uit Irak. Sindsdien vindt een schijnvertoning plaats in het Huis van Afgevaardigden (Parlement VS). Maar de ontwikkelingen in de VS gaan de goede kant op.

Volgens Bush moet het plan van generaal Petraeus, dat onder meer voorziet in een grotere troepeninzet, "een kans krijgen om te werken". Bush beweerde glashard dat de VS de afgelopen maanden een aantal successen in Irak heeft geboekt. En dat terwijl de VS elke maand een bataljon aan doden en gewonden verliezen.

Prompt gingen heel wat Democratische parlementariërs door hun knieën en volgden deze oproep. Het Huis van Afgevaardigden stemde op donderdag 10 mei met 255 tegen 171 stemmen tegen het voorstel om begin volgend jaar alle Amerikaanse gevechtstroepen uit Irak terug te trekken. Alhoewel het wetsvoorstel afkomstig was uit eigen kring, schaarden niet alle afgevaardigden van de Democratische meerderheid zich achter het plan dat binnen drie maanden een begin had moeten maken met de terugtrekking, die vervolgens binnen een half jaar had moeten worden afgerond.

Democraten spartelen schijnbaar tegen

De betreffende wet voorzag ook in extra fondsen voor de troepen in Irak. De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, liet weten samen met Bush naar een oplossing te willen zoeken. Maar zo verklaarde zij flink: het Congres zal voor de president geen blanco cheque uitschrijven. Een andere prominente Democraat verklaarde dat de president niet moest denken dat de Democraten van richting zullen veranderen en hun pogingen om een tijdsschema vast te stellen voor de inzet in Irak zullen laten varen.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vervolgens op donderdag 10 mei jl. ingestemd (221 vóór, 205 tegen) met een wetsvoorstel waarin de financiering van de oorlog in Irak wordt gekoppeld aan de vooruitgang in Irak. De wet voorziet in extra geld voor de troepen in Irak en ook Afghanistan voor de komende drie maanden. Het gaat om een bedrag van bijna 43 miljard dollar. Nog eens 53 miljard dollar voor de periode na juli zou pas worden vrijgegeven als Bush dan kan aantonen dat hij vooruitgang boekt met het verbeteren van de veiligheid en de wederopbouw in Irak. Het verschil met de Democraten is dat Bush de bijna 100 miljard dollar in één keer wil, zonder voorwaarden. Hij zal waarschijnlijk weer zijn veto uitspreken. Dan kan het voorstel alleen wet worden wanneer het parlement met een tweederde meerderheid het presidentiële veto terzijde schuift. Maar de Democraten hebben slechts een kleine meerderheid in het Congres. Het kat-en-muis-spelletje gaat dus gewoon door.

De Hoop Scheffer mag op ranch van Bush komen spelen

De Amerikaanse president George W. Bush heeft intussen de secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, uitgenodigd voor een bezoek aan zijn ranch in Crawford (Texas) op 20 en 21 mei. Bush wil met de Nederlander praten over onder meer de NAVO-operatie in Afghanistan en Kosovo. De president nodigt alleen zijn belangrijkste vrienden en trouwste bondgenoten uit voor een bezoek aan zijn ranch.

Bush zal je vriend maar wezen. Zijn populariteit is volgens 'Newsweek' zelfs lager dan van Jimmy Carter op zijn dieptepunt (28%). Sinds oktober 2006 is de publieke opinie over het optreden van Bush volledig omgeslagen. In februari van dit jaar stond nog maar 40 procent (maart 2003: 71%6) van de Amerikanen achter het besluit om in Irak militair op te treden en sprak 54 procent zich ertegen uit. In september 2003 vond 64 procent van de bevolking dat de troepen in Irak moesten blijven, februari jl. was dat nog maar 42 procent, en was 53 procent tegen. Inmiddels vindt 67 procent van de Amerikanen dat de VS de oorlog in Irak aan het verliezen zijn (slechts 30%6 gelooft er nog in). Sinds de bezetting in 2003 zijn - volgens officiële tellingen - al zeker 3377 Amerikaanse militairen om het leven gekomen en ruim 24.000 soldaten gewond geraakt en is daarvan een veelvoud aan Iraakse slachtoffers gevallen. Ook binnen de Republikeinse Partij begint de druk op Bush toe te nemen.

De Hoop Scheffer mag dus op bezoek bij een verliezer. Hij vertegenwoordigt een stroming in de Nederlandse politiek die alle kaarten op de onvoorwaardelijke steun aan de politiek van de regering Bush zet. Een stroming die serieus overweegt om langer in Afghanistan te blijven. Waarschijnlijk het belangrijkste thema tijdens de gesprekken op de ranche.

Inmiddels heeft de bevolking in de VS het hoofd al afgewend van deze politiek die alleen bedoeld is om de rijke heersende klasse in de VS in het zadel te houden en te zorgen dat hun macht en vermogens nog verder zullen groeien. Door het getreuzel van de Democraten, wier belangen grotendeels sporen met die van de Republikeinen, sleept het proces zich voort tot aan de volgende verkiezingen. Maar net als in Nederland en anders dan in Frankrijk waar het neoliberale afbraakproces onder Sarkozy nu moet gaat beginnen, wil de Amerikaanse bevolking een andere politiek. De gevolgen van de imperialistische oorlogspolitiek voor de gewone bevolking waren dan ook dramatisch.

Bevolking VS glijdt af naar bittere armoede

Een onderzoek door het Centrum voor Amerikaanse Vooruitgang (GLB), toonde een zeer opvallende verhoging van de armoede in de Verenigde Staten: één op de acht personen lijdt daaronder. Het centrum rapporteerde dat inmiddels 37 miljoen personen in de VS leven in hoofdzakelijk hopeloze omstandigheden.

Volgens de bron is de migrantengemeenschap er het beroerdst aan toe, met een armoedepercentage onder Latino's van 21 procent, veel hoger dan de acht procent onder de blanke bevolking.

Net als in ons eigen land geldt, maar in de VS vele malen meer, stop deelname aan oorlogen, besteedt het geld aan sociale vooruitgang. Stop de winsthonger van de kleine heersende kliek. Eerst de mensen niet de winsten.

Bronnen; VK, 2/11-5-2007, Orange, 11-5-2007, http://people-press.org, Prensa Latina, 28-4-2007.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019