Het spoor van de stenen


Duizenden mensen protesteerden tegen de G8-top in Heiligendamm in een demonstratieve tocht door Rostock op zaterdag 2 juni 2007. Verschillende groepen, waaronder communisten, anarchisten, milieu- en vredesactivisten, namen eraan deel. Sommige groepen stelden vooral gerichte eisen, veel mensen stelden ook de legitimiteit van de G-8 zelf ter discussie . (AP Foto/Michael Probst)  

Werner Sarbok (*)

De vliegende stenen in Rostock kennen een voorgeschiedenis. Gedurende de periode voor de openingsmanifestaties, twee dagen voor de demonstratie, konden wij - de verkoopactivisten van de UZ - groepjes goed geklede en getrainde mannen waarnemen. Dat sprong in het oog en werd van verschillende kanten bevestigd.

In zijstraatjes en op andere plekken werden eveneens merkwaardige dingen opgemerkt: Er waren hele groepen zwart geklede jonge mannen, 'Kapuzenpulli' en baseball-pet incluis, in een knus gesprek te zien met hoge pieten van de politie. Twee kameraden zagen vrijdagavond hoe een agent in uniform met enkele als 'autonoom' nieuw in het pak gestoken jonge mannen sprak. Hij zei: "Dan weten jullie hoe het morgen gaat". In het kader van de ongeregeldheden van zaterdag werd één van deze mannen herkend, toen hij een steen naar één van de goed ingepakte politieagenten gooide. Opvallend was hierbij dat het niet om een steen uit de directe nabijheid ging. Hierop aangesproken, erkende hij weliswaar een agent te zijn - hij was immers herkend - maar smeerde hem meteen.

En ook met prikkeldraad omheinde en door mobiele eenheden beveiligde leegstaande fabrieksgebouwen waren in de omgeving van de stad te zien - blijkbaar gereedgehouden provisorische gevangenkampen. "De politie was verrast door de grootte en de bereidheid tot geweld van het zwarte blok", was dezer dagen te horen. Voor wie waren die kampen dan bedoeld?

Zaterdagochtend verzamelde men zich voor de demonstratie. Boven het plein vlogen onder oorverdovend lawaai de politiehelikopters. Om te de-escaleren? Enkele meters verderop de eerste brug, vol met mobiele eenheid. Dan ongeveer 500 meter zonder politie. Rechts een trambaan vol met kleine steentjes, zo voor het oprapen. Dan weer mobiele eenheden, de een na de andere, met wapenstokken, helmen, schilden, beenkappen, kogelvrije vesten en soortgelijke kledij. Men heeft "er van afgezien de demonstratie te begeleiden", verklaarde de commandeur van de politietroepen later.

We zullen er tevergeefs op wachten dat Wolfgang Schäuble (de minister van Binnenlandse Zaken) zijn "stiekeme plezier" zal uiten over de opnames van de vliegende stenen. Daarmee moet de weg naar de poltiestaat immers gelegitimeerd worden.

Het samenspel van politieke onrijpheid en provocateurs, een zwart-groene coalitie, heeft deze beelden opgewekt. Wie heeft er baat bij en wie niet?

Bron: UZ nr. 23 van 8 juni 2007. Vertaald door Marcel de Jong.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019