Tweederde in bijstand grote stad is kansarm

Redactie binnenland

De grote steden kampen met een groeiend percentage kansarmen op de arbeidsmarkt. Van de bijna 150 duizend bijstandsgerechtigden in de grootste negen steden heeft tweederde weinig kans op betaald werk, in Utrecht zelfs 80 procent.

Het gaat veelal om laagopgeleide ouderen met te weinig vaardigheden om aan de slag te komen, en om werklozen met psychische, fysieke of verslavingsproblemen. In Rotterdam en Den Haag heeft bijna 70 procent van de uitkeringsgerechtigden langer dan twee jaar bijstand - een belangrijke aanwijzing dat de kans op werk klein is. "Net als bij andere grote steden is de vaart uit de daling", zegt woordvoerder Jaap Wiersma van de gemeente Den Haag.

De toename van het aantal moeilijk bemiddelbare werklozen staat op gespannen voet met de ambitie van het kabinet een op de vier bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen. Vorig jaar maart bestond de gehele groep van 326 duizend bijstandsgerechtigden voor bijna de helft uit kansarmen op de arbeidsmarkt, aldus Divosa, de Vereniging van Directeuren van Sociale Diensten. Het afgelopen jaar is het aantal bijstandsgerechtigden gedaald naar 297 duizend, de laagste stand sinds 1981. Bijna de helft van de bijstandsgerechtigden woont in de grootste negen gemeenten. (VK, 5-6-2007)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019