Milieu: China en India schuiven klimaatverantwoordelijkheid naar het Westen

Ravi Kanth Devarakonda


Bush gaat verwarming van de aarde te lijf. (Cartoon: PCC)  

China en India verzetten zich tegen elke poging om de verantwoordelijkheid voor een lagere CO2-uitstoot naar hen door te schuiven. De vergadering van Europese en Aziatische ministers van Buitenlandse Zaken (ASEM) bestempelde hen als belangrijke vervuilers, maar de Aziatische reuzen vinden dat de rijke landen een grotere verantwoordelijkheid dragen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

De VS, die de huidige Kyoto-akkoorden niet hebben ondertekend, dringen er samen met andere westerse landen opaan dat ook China emissiebeperkingen moet naleven. China heet na de VS de grootste vervuiler ter wereld te zijn. Ook India wordt met de vinger nagewezen. (...)

"Pogingen om zonder compensatie broeikasgasreducties af te dwingen van ontwikkelingslanden zijn niet de weg vooruit", zei de Indiase minister van BuZa Pranab Mukherjee tijdens de ASEAN-bijeenkomst, achter gesloten deuren. Samen met China drong hij aan op "gedifferentieerde" broeikasgasreducties voor enerzijds ontwikkelingslanden en anderzijds industrielanden. "Het reductieregime mag de vooruitzichten voor economische groei en armoedebestrijding niet in het geding brengen", zei Mukherjee.

Ook de Chinese minister van BuZa Yang Jiechi riep op tot "een juist evenwicht tussen ontwikkelings- en milieudoelstellingen" en benadrukte de noodzaak voor duurzame ontwikkeling en de overdracht van schone technologie.

India en China vinden dat de industrielanden energiebronnen en schone technologie ter beschikking moeten stellen door de strakke intellectuele eigendomsrechten te versoepelen. Alleen dan kunnen zij een deel van hun uitstoot beperken, zeggen ze. India suggereert programma's waarbij instellingen in ontwikkelingslanden en in het westen gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling doen, met afspraken om de resultaten van dat onderzoek daarna goedkoop beschikbaar te stellen.

De tweedaagse ASEM-bijeenkomst werd bijgewoond door 45 ministers van Buitenlandse Zaken uit Aziƫ en Europa en concentreerde zich vooral op klimaatverandering. De Duitse minister Frank-Walter Steinmeier concludeerde dat er een overeenkomst was bereikt om in december 2007 post-Kyoto-onderhandelingen te starten tijdens de Internationale VN-Klimaatconferentie op Bali. De Kyoto-afspraken voor broeikasgasreductie lopen tot 2012. Steinmeier erkende de noodzaak van "gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden" voor het klimaatbeleid na 2012. (IPS, 31-5-2007)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019