De afdeling Den Haag heeft kort na elkaar afscheid moeten nemen van twee trouwe leden.

Op 25 mei jl. overleed kameraad Lien Matser-van Veen op 94-jarige leeftijd. Lien was tot voor enkele jaren actief in de partij en was onverzettelijk in haar communistische opvattingen. Een politieke rots in de branding. Zij liet zich niet met een kluitje in het riet sturen. Wij zullen ons haar blijven herinneren als een kameraad waar je politiek van opaan kon en die voor haar mening durfde op te komen.

Geheel onverwachts overleed Carel Nihof, in de leeftijd van 77 jaar, op 2 juni jl., tijdens de laatste dag van een fijne vaarvakantie met de 'Zonnebloem'. Carel leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, waardoor de communicatie de laatste jaren moeizaam verliep. Maar hij bleef tot op het laatst actief lid van de partij en bleef deelnemen aan de vergaderingen van de afdeling. Carel was een prettige optimistische en stimulerende kameraad. Ondanks zijn ziekte betrokken tot op het laatst. Altijd aanwezig bij demonstraties en manifestaties. Zijn actieve betrokkenheid bleek ook uit de krantenarikelen die hij voor de redactie van de partijkrant Manifest uitknipte. Elke keer weer een plastic zak met knipsels, waaruit zijn brede belangstelling bleek. Wij wensen met name zijn vrouw Jopie veel sterkte bij het verwerken van dit plotselinge verlies.

Lien en Carel, we zullen jullie missen. Jullie betrokkenheid en kameraadschappelijkheid was voor ons een inspiratiebron.

Het bestuur van de afdeling Den Haag van de NCPN.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019