Gezamenlijke verklaring van Europese communistische en arbeiderspartijen

Stop de plaatsing van nieuwe VS-basissen in Polen, de Tsjechische Republiek, Roemenië en Bulgarije

Wij, de ondergetekende Europese communistische en arbeiderspartijen, protesteren met klem tegen de plaatsing van de Amerikaanse 'antiraket'basissen in Polen en de Tsjechische Republiek, evenals tegen de zogenaamde 'gewone militaire basissen' in Roemenië en Bulgarije.

Deze plannen, die met kracht door de volkeren van deze landen, maar ook door een groeiende beweging in alle Europese landen worden verworpen, zijn in strijd met de internationale overeenkomsten over troepen- en kernwapenvermindering en staan haaks op de breed gedragen wil tot ontwapening, collectieve veiligheid en vrede.

Wij verwerpen de officiële redenen die voor dit 'Nationale Raketdefensiesysteem' als voorwendsels worden gegeven en een beeld willen schetsen van 'verdedigend' als zuivere propaganda. Het echte doel van het NMD-project is de militaire positie en de suprematie van de VS verder te versterken door nieuwe voorzieningen te scheppen voor aanvallen op andere landen zonder mogelijkheid tot vergelding.

Nu al zijn de VS de grootste wereldproducent en eigenaar van massavernietigingswapens. Hun agressieve beleid, gesteund door NAVO, veroorzaakt oorlogen, imperialistische bezettingen en instabiliteit. Met de doctrine van de 'preventieve oorlogen' en het etiketteren van landen die zich tegen hun politiek verzetten als 'schurkenstaten' en 'as van het kwaad' is de Amerikaanse oorlogsmachine de grootste bedreiging voor wereldvrede.

De uiteindelijke totstandbrenging van het 'antiraketschild' zal leiden tot nieuwe inspanningen van de Amerikaanse regering om hun positie van 'enige wereldgrootmacht' te versterken en de imperialistische ambities van aanklager, rechter en uitvoerder in internationale betrekkingen ten uitvoer te brengen. Sommige initiatieven - van andere Europese regeringen, de NAVO en de EU - tot steun voor deze plannen, tonen de gevaren die alle Europese volkeren lopen; ze zijn resultaat van dezelfde agressieve politiek, ongeacht of ze voortvloeien uit de globale ambities van de VS of van de EU.

Het is nu duidelijker dan ooit dat de nieuwe VS-basissen de bewapeningswedloop en militarisering zullen versnellen, de tegenstellingen tussen de imperialistische machten zullen bevorderen en zullen leiden tot massievere aanvallen op democratische en sociale rechten. Dit is de reden voor het gewettigde brede verzet tegen dit beleid.

Wij tonen ons solidair met de grote en doeltreffende acties die door de communisten, de progressieve krachten, de organisaties en de antioorlogsbewegingen worden ontwikkeld in Polen, de Tsjechische Republiek, Roemenië, Bulgarije en andere landen tegen de plaatsing van de raketten en het imperialisme van de VS. Wij begroeten dit moedige protest dat een belangrijke bijdrage is aan de toenemende weerstand in Europa en in de wereld tegen oorlog, buitenlandse militaire basissen en de NAVO.

Om onze sterke vastbeslotenheid tot uitdrukking te brengen om onze strijd, samenwerking en solidariteit te versterken eisen wij:

- het onmiddellijke einde van de plannen betreffende de plaatsing van de nieuwe raket- en radarbasissen van de VS in Polen en de Tsjechische Republiek, evenals de militaire basissen in Roemenië en Bulgarije;

- de onmiddellijke beëindiging van om het even welke beweging door nationale overheden, Europese Unie en NAVO die de tenuitvoerlegging van de VS-plannen vergemakkelijken;

- ondertekening van het Verdrag over de troepenvermindering in Europa en het totale verbod van alle kernwapens. Brede steun voor alle acties tegen het legitimeren en het plaatsen van de raketten en de basissen van de VS.

De ondertekening van de petitie vindt nog plaats. De NCPN heeft inmiddels ondertekend. De eerste ondertekenaars waren:

De Communistische Partij van Polen, de CP van Bohemen en Moravië, de Partij van Bulgaarse Communisten, de Hongaarse Communistische Arbeiderspartij, de Communistische Partij van Griekenland, de CP van Luxemburg, de CP van Macedonië, de CP van Noorwegen, de PVDA van België, de Nieuwe Communistische Partij van Brittannië.

Vertaling W.v.d.K.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019