Troepen uit Afghanistan terugtrekken

Nederlandse militairen in Uruzgan oefenen met een 81 millimeter-mortier. (Foto WFA/Defensie)
Militairen brengen geen vrede, daarom 'Troepen terug uit Afghanistan, NU'.

Peiling: Missie Uruzgan niet verlengen na 2008

Bijna de helft van de geënquêteerden is tegen een verlenging van de Uruzgan-missie. Dat blijkt bij een opiniepeiling, uitgevoerd in opdracht van Wegener Dagbladen, onder duizend respondenten. Wel vindt een meerderheiddat de huidige missie, die duurt tot de zomer van 2008, moet worden afgemaakt. De meeste ondervraagden vinden dat er van de wederopbouw van Afghanistan weinig is terechtgekomen. Het kabinet beslist deze zomer of Nederland ook na 2008 in Uruzgan blijft. De NAVO wil graag dat de 1600 soldaten in Afghanistan blijven. (NRC, 18-6-2007)

Redactie buitenland

Aan het einde van de zomer zal het kabinet een beslissing nemen over verlenging van de deelname aan de bezetting in Afghanistan. Dat lijkt een moeilijke beslissing maar is het niet. Nederlandse troepen horen daar niet. Dus niet verlengen maar onmiddellijk terugtrekken.

Deze zomer wil het kabinet een besluit nemen over de eventuele verlenging van de missie in Uruzgan, de grootste militaire operatie die de Nederlandse krijgsmacht sinds lange tijd uitvoert. Den Haag staat, onder meer vanuit de NAVO, onder de zelfgekozen druk om langer in Afghanistan te blijven. Maar ondertussen wordt het fiasco van de militaire missie met de dag duidelijker.

Kosten bezettingsleger steeds hoger

De kosten voor de oorlogsvoering in Uruzgan zijn sinds het begin bijna verdubbeld. Het oorspronkelijke budget was een misvatting van toenmalige minister Kamp. De militaire missie in Uruzgan kost inmiddels 800.000 euro per dag. De post 'onvoorzien' loopt echter snel op.

Voorafgaand werden de kosten van de totale operatie geschat op ongeveer 340 miljoen euro. De daadwerkelijke deelname aan de Amerikaanse oorlog in Afghanistan begon op 1 augustus 2006. Defensie heeft zijn begroting inmiddels al met 240 miljoen bijgesteld naar 580 miljoen euro, de duurste militaire operatie in de Nederlandse geschiedenis. Op de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie verwachten ambtenaren dat die kosten de komende maanden nog verder oplopen.

De personeelskosten in Afghanistan bedragen volgens de laatste berekeningen van Defensie 237 miljoen euro. Dat is ruim 130.000 euro per militair. De F-16's kosten 38 miljoen euro en de overige materiële kosten bedragen samen 305 miljoen euro. "De stijgende kosten van de missie zijn makkelijk te verklaren", zegt Rob de Wijk, directeur van het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS). De belangrijkste oorzaken zijn, volgens De Wijk, de aankoop van 25 nieuwe extra beveiligde patrouillevoertuigen - de zogenaamde Bushmasters - en de slijtage van het materieel. De Dutch Bushmasters zijn speciaal aangeschaft voor gevaarlijke missies in Afghanistan. Kosten: 1 miljoen euro per stuk.

De Wijk verwacht dat de stijgende kosten van de missie een "politiek probleem van jewelste" gaat opleveren: "Oorlog voeren is nu eenmaal duur". "De Amerikanen hebben daarom de open einde-regeling: ongelimiteerde tijd en ongelimiteerde financiële middelen. In een oorlog bestaat namelijk niet zoiets als een post onvoorziene kosten."

Boekestijn (VVD): "De aanvankelijke budgettering van 340 miljoen euro is absoluut een misvatting geweest van de voormalige minister van Defensie Henk Kamp (VVD). Dat is volstrekt naïef geweest; we weten namelijk dat militaire operaties altijd knetterend duur zijn."

Hoe de extra militaire kosten precies gefinancierd moeten worden blijft onduidelijk. Defensiespecialist De Wijk: "De missie wordt betaald uit potjes van verschillende departementen. Daardoor lijkt ook niemand precies te weten hoeveel de missie kost." Een deel van het budget voor operatie Task Force Uruzgan komt uit de pot 'Uitvoering crisisoperaties' van de begroting van Defensie. Verder moet het geld komen uit de algemene middelenen uit de HGIS-gelden - een budget voor internationale samenwerking dat Defensie deelt met Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. CDA'er Van Gennip vindt echter dat de kosten geen reden kunnen zijn om eerder te stoppen. Voor de extra kosten moet de bevolking maar opdraaien.

Acht Nederlandse doden in 10 maanden

In april overleed een 21-jarige sergeant nadat een bermbom ontplofte. Op 15 juni overleed een 20-jarige soldaat door een zelfmoordaanslag op een konvooi in de provinciale hoofdstad Tarin Kowt, vlakbij Kamp Holland. De meest recent omgekomen soldaat zal niet het laatste Nederlandse slachtoffer zijn dat is gevallen in gevechtshandelingen in Uruzgan. Vier militairen verloren eerder het leven door ongelukken, één pleegde zelfmoord.

Minister Van Middelkoop (Defensie, CU) wist precies te vertellen wat de Taliban wil: doden maken onder soldaten en de Afghaanse regering ondermijnen. Alsof dat niet vanzelfsprekend is in een oorlogssituatie. En over de slachtoffers: "We wisten dat de operatie risico's met zich meebrengt." De militairen en Afghaanse bevolking zijn gewaarschuwd. Er zal veel publiekelijk geweeklaag zijn, maar dode soldaten en burgerslachtoffers horen bij oorlogsgeweld, dus gewoon doorgaan is het devies van dit kabinet.

Afghanistan, evenals Irak, dat als voorbeeld kan worden gezien, wordt geteisterd door toenemend geweld. Het internationale bezettingsleger raakt steeds meer betrokken bij zware gevechten in het zuiden van het land. In de provincie Uruzgan, waar op het moment 1500 (van de 1600) Nederlandse soldaten zijn, wordt het dan ook steeds gevaarlijker. Vormden bermbommen en raketaanvallen in de beginmaanden van de deelname van Nederland aan de 'opbouwmissie' het grootste gevaar, nu zijn zelfmoordcommando's van de Taliban de grootste schrik voor de militairen. Van de opbouwwerkzaamheden, op papier en voor de publieke tribune het voornaamste doel van de Nederlandse missie, is nauwelijks sprake. Al met al lijkt de situatie snel te verslechteren.

"We hebben de ambitie om aan internationale vredesmissies mee te doen en daarbij hoort naast een militaire inspanning ook een financiële verplichting", vindt CDA'er Van Gennip. Zij vindt wel dat Nederland de NAVO-partners die niet meedoen aan de missie moet overhalen om mee te betalen. "De hele wereld heeft immers baat bij wat wij doen in Uruzgan." Het is deze zieke oorlogszuchtige misvatting die jonge Nederlanders, met valse voorwendsels in het leger gelokt, voor niets de dood injaagt en in Afghanistan een dodelijk klimaat schept zoals we dat al kennen in Irak. Militaire missies hebben niets van doen met vrede of opbouw. Militaire bezetting leidt tot toenemende ellende en staat ontwikkelingshulp juist in de weg.

Daarom Nederlandse militairen in Afghanistan onmiddellijk terughalen!

Militairen maken geen vrede!

Maatschappelijke opbouw gaat niet met wapens!

Gebruik oorlogsgeld voor sociale doelen; nationaal en internationaal!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019