Eerste vergadering van ALBA-ministers in Venezuela afgesloten

Chris Carlson

De ALBA-ministers van de landen, verenigd in het handelsblok 'Bolivariaans Alternatief voor de Amerika's' (ALBA) vergaderden woensdag 6-6. De bijeenkomst is een aanzet tot toekomstige integratieprojecten, de organisatiestructuur en de landen die instemden met het vormgeven aan een ALBA-ontwikkelingsbank.

Ministers van Buitenlandse Zaken van de ALBA-lidstaten Venezuela, Cuba, Nicaragua en Bolivia, hielden gisteren de eerste bijeenkomst van de Raad van ALBA-ministers in Caracas om verschillende economische integratieprojecten tussen hun landen te bespreken.

De ministers van Buitenlandse Zaken, voor Venezuela Nicolaas Maduro, voor Cuba Felipe Perez Roque, voor Bolivia Davis Choquehuanca en voor Nicaragua Paul Oquist, ontwikkelden in een vijf uur durende zitting wederzijdse overeenstemming over de oprichting van strategische ondernemingen, onder andere een gemeenschappelijke bank om de gezamenlijke projecten te financieren. De Venezolaanse staatssecretaris voor externe betrekkingen, Rodolfo Sanz, zei: "Deze instelling zal een grotere spaar- en investeringscapaciteit opleveren die ondernemingen bij hun werkzaamheden kunnen ondersteunen en de markten van de lidstaten naar buiten kunnen stimuleren. Het idee is om werkcommités binnen 60 dagen te integreren om de statuten te kunnen opmaken en het financiële doel van de toekomstige instelling vast te leggen". Sanz gaf aan de media door dat de volgende basissectoren centraal staan: industrie, toerisme, telecommunicatie, mijnbouw, transport en landbouw/voedselproductie. Bijzondere aandacht ging naar de cement- en voedingsindustrie, de infrastructuur en de telecommunicatie. Volgens Sanz is de totstandkoming van 'grote nationale ondernemingen' uiterst belangrijk. Deze zullen klaarblijkelijk 'joint companies' in strategische sectoren in ALBA-landen onderling zijn als alternatief voor de transnationale ondernemingen van de neoliberale wereld.

Ook werd er gediscussieerd over een energiestrategie en de oprichting van een gemeenschappelijk bedrijf op dat gebied. Daarnaast kwam aan de orde de mogelijke vorming van onderzoekcentra voor de ontwikkeling van medicamenten voor betaalbare gezondheidszorg, gezien de Cubaanse voorsprong in de vervaardiging van vaccins en medicijnen.

De ALBA-ondernemingen zullen worden opgericht uit kapitaal van alle ALBA-lidstaten en de ALBA-bank zal de financiële instelling zijn die deze projecten ondersteunt. "Deze bank zal de bedrijven en hun werkzaamheden binnen ALBA en in de hele wereld steunen. Wij hebben de overeenkomst over de ALBA-bank goedgekeurd omdat er geen economische vooruitgang is als wij de capaciteit van sparen en investeren niet vergroten", aldus Sanz.

Het ALBA-handelsblok kwam iets meer dan twee jaar geleden tot stand tussen Venezuela en Cuba als alternatief voor de Vrijhandelsovereenkomst voor de Amerika's (FTAA) die gedomineerd wordt door de VS. De regeringen van Bolivia en Nicaragua sloten zich bij het ALBA-project aan en Ecuador heeft eveneens de mogelijkheid van aansluiting bestudeerd.

Bij de afsluiting van de bijeenkomst benadrukte de Venezolaanse president Hugo Chávez het belang van het ALBA-programma als tegenkracht voor Washington's FTAA, die hij karakteriseerde als imperialistisch en overheersend. Chávez verklaarde dat hij verzoeken gekregen had van lokale regeringen die zich bij het voorstel willen aansluiten. Hij verklaarde dat hun opname zeerzorgvuldig zou worden beoordeeld. "Wij moeten doorgaan met het zichtbaar maken van de federatie van ALBA-staten", zei Chávez en benadrukte het belang van bevrijding voor de regio uit de oude integratievormen die in Latijns-Amerika hadden bestaan. Hij verklaarde dat we er voor moeten waken dat het integratieproject niet wordt vervormd tot een project "met dezelfde gebreken als het integratiemodel dat wij sinds lange tijd hebben gekend. ALBA moet anders zijn", besloot hij.

Bron: http://www.debaleabierto.net, Venezuelanalysis, 7 juni 2007, vertaling Thomas Janssen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019