Kabinet opent aanval op ontslagrecht

Draaikont Bos gaat weer eens om

Redactie binnenland

De politiek heeft het initiatief genomen om het ontslagrecht voor de ondernemers te versoepelen. Op de participatietop van werkgevers, vakbeweging, regering en gemeenten zal worden gesproken over ontslagrecht. Geen besluiten nog, maar de toon is gezet.

Volgens de voorgestelde nieuwe ontslagregels wordt het veel minder omslachtig om iemand te ontslaan. Juristen spreken van een proefballonnetje dat niet haalbaar is. Het zou volgens hen niet gaan om een afgewogen voorstel. Manifest komt er nog op terug. Hier alleen een paar hoofdlijnen.

In CDA-kringen is men vooral tevreden omdat vicepremier Wouter Bos van de PvdA en André Rouvoet van de ChristenUnie om zijn en meewerken aan een voorstel om het ontslagrecht te versoepelen. Voor de zoveelste keer gaat de PvdA door de knieën. Alleen al om die reden kan men bij het CDA weer feestvieren. In 2005 kregen bijna 75.000 werknemers ontslag via het CWI. Dat zullen er nu veel meer worden. In de nieuwe situatie hoeft een werkgever geen vergunning te vragen aan de rechter. Het ontslag kan tussen baas en werknemer onderling worden afgedaan, waarbij in de wet staat hoe hoog de vergoeding is. De sociaaldemocraten denken de aanzienlijke versoepeling van het ontslagrecht toch te kunnen uitleggen aan de achterban.

De PvdA wil bovendien doen geloven dat het voorstel voor een maximum een eind maakt aan 'excessieve gouden handdrukken', maar het maximumbedrag van 75.000 euro is voor mensen met een langer dienstverband snel bereikt en de topinkomens weten wel sluiproutes te vinden. Het blijft geen enkel probleem om het maximum te omzeilen als de werkgever zijn oud-werknemer goed wil betalen. De gouden handdruk wordt dus niet aangepakt. Het gaat dus vooral ten koste van de gewone werknemers met een salaris van boven de 2.500 euro per maand en een lang dienstverband. Weer doet de PvdA mee aan het ondergraven van sociale zekerheid waarop mensen recht hebben en waarop hun toekomstverwachtingen zijn gebouwd. Bovendien wordt eerder verstrekt scholingsgeld in mindering gebracht op de ontslagvergoedingen. Wat voor scholing zal er allemaal worden meegeteld? Een storm van maatschappelijk verzet kan niet uitblijven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019