Financiële campagne voor partij en krant 2007

De campagne verloopt succesvol: de vacantiegeld-etappe bracht in een klap de tussenstand ruim boven de beoogde 10 mille. Daarmee wordt nu, begin juli reeds het jaartotaal van 2006 overtroffen.

De tussenstand: 12.195,87 euro.

De solidariteit wordt niet vergeten. Alle donateurs en andere lezers van Manifest gefeliciteerd en bedankt. Sommige gevers stuurden bij hun donaties een aanmoedigingswens voor partij en redactie, zoals:

Inderdaad willen we dit prachtige tussentijdse resultaat van de financiële

campagne zien als een welgemeende aanmoediging bij het voortzettingsplan ter versterking van de redactie van Manifest.

Voor de rest van het campagnejaar roepen we op: doe allemaal mee, laat geen acceptgiro ongebruikt. Veel kleine bedragen (maar ook grote natuurlijk) maken het verschil: helpen partij en krant een moeilijke periode door. Ook voor de krant geldt: menskracht is beslissend, maar zonder financiële middelen gaat het ook niet.

Verantwoording tot 5 juli:

J.A.te E.10,-;J.A.te W.5,-;F.A.te Z.10,-;J.B.te D.50,-;W.B.te A.50,-;R.B.te G.25,-;G.B.te A.25,-;F.B.te U.50,-;J.B.te L.10,-;H.B.te R.40,-;J.B.te G.20,-;S.B.te A.10,-;H.B.te R.25,-;W.B.te L.10,-;A.B.te A.10,-;T.B.te Z.50,-;J.BD.te B.25,-;B.BB.te A.20,-;A.C.te B.50,-:D.C.te R.10,-;C.D.te U.50,-;R.DS.te G.10,-;P.D.te Z.49,50;F.E.te G.15,-;T.E.te W.10,-;S.E.te B.20,-;B.FV.te G.50,-;F.F.te U.25,-;J.F.te H.10,-;W.F.te L.23,-;B.G.te E.40,-;H.G.te A.10,-;C.GH.te B.25+20,-;J.G.te P.20,-;A.G.te U.50,-;A.H.te IJ.50,-;K.H.te G.25,-;M.H.te A.13,50;H.H.te U.5,-;B.H.te T.100,-;F.H.te A.15,-;A.H.te G.25,-;G.HG.te D.10,-;N.H.te Z.50,-;J.I.te G.1000,-;J.J.te W.5,-;H.J.te D.5,-;R.K.te H.10.-;G.K.te Z.20,-;H.K.te W.8,-;M.K.te L.20,-;D.K.te A.10,-;R.K.te V. 250,-;G.L.te A.50,-;K.L.te G.10.-;C.L.te H.100,-;J.L.te L.5,-;K.M.te O.10,-;A.M.te A.30,-;J.M.te A.10,-;M.M.te H.100,-;E.M.te A.30,-;F.M.te A.50,-;S.M.te A. 15,-;M.MB.te V.10,-;R.M.te E.100,-; R.M.te H.10,-;A.N.te A.25,-+25,-;H.N.te E.5,-;D.O.te B.10,-;E.P.te H.50,-;F.P.te R.100,-;T.P.te H.15,-;J.P.te L.70,-;M.P.te G.50,-;L.P.te C.10,-;J.Q.te B.10,-;J.R.te M.100,-;H.R.te A.25,-;J.R.te A.20,07;G.R.te G.2,50;J.RS.te D.50,-;P.R.te G.20,-;A.R.te P.50,-;J.S.te H.25,-;I.S.te A.20,-;A.S.te Z.20,-;E.S.te A.100,-;S.S.te L.15+10,-;R.SB.te A.25,-;L.S.te H.15,-;G.S.te M.50,-;G.S.te A.10,-;W.S.te I.10,-;M.S.te N.30,-;A.S.te R.30,-;N.S.te R.50,-;G.S.te A.4,50;O.S.te A.10,-;J.S.te A.25,-;R.TS.te H.40,-W.T.te V.20,-;A.T.te A.7,50;J.TZ.te L.25,-;C.V.te H.5,-;B.V.te O.10,-;W.V.te T.25,-;T.V.te T.50,-;A.V.te T.503,-;W.V.te A.10,-;A.V.te P.10.-;N.V.te Z.13,-;H.V.te A.2,50;W.V.te W.25,-;J.V.te L.10,-;P.V.te R.15,-;D.V.te T.45,-;E.V.te U.15,-+15,-;B.W.te O.50,-;N.WK.te B.25,-;H.W.te L.10,-;H.WV.te R.15,-;G.W.te A.15,-;K.W.te H.5,-;L.W.te L.25,-;L.W.te G.50,-;G.W.te E.75,-. En contant uit Lemsterland: 280 euro bovenop het nieuwjaarsresultaat: J.V.te L.50,-;R.S.te L.30,-;JW.te L.20,-C.VB.te L.15,-;S.VS.te K.10,-;R.S.te K.10,-;J.O.te L.10,-;E.T.te L.5,-;M.F.te L.20,-;A.BD.te L.15,-;G.T.te L.;J.F.te L.20,-;J.B.te L.10,-;H.FV.te L.15.-;T.te L.40,-.

Namens de financiële commissie van NCPN en MANIFEST,
Job Pruijser.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019