Cuba komt isolatiepolitiek van VS te boven

De Cubaanse geschiedenis staat in het teken van vooruitgang, menselijke waardigheid en soevereiniteit.
De Cubaanse vlag (hier in de hand van Raúl Castro) wappert in steeds meer landen.

Deisy Francis Mexidor

"Gedurende de actuele strijd in de diplomatieke arena is de politiek van de VS-regering om Cuba te isoleren mislukt" zei Felipe Pérez Roque, minister van Buitenlandse Zaken, vandaag tot de sectie Internationale Relaties van het Cubaanse parlement.

Op dit moment heeft Cuba diplomatieke betrekkingen met 181 van de 192 landen die zitting hebben in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In de afgelopen 16 jaar (de moeilijke speciale periode) is het aantal buitenlandse diplomatieke missies in Havana gegroeid van 76 in 1991 tot 102 in 2007. Ook merkte Pérez Roque op dat Cuba diplomatieke vestigingen heeft in 116 landen en in vier internationale organisaties. Hij kondigde nieuwe diplomatieke missies aan in Saoedi-Arabië en Nieuw Zeeland.

Pérez Roque riep in herinnering dat de verwerping van de VS-blokkade praktisch algemeen is, "een succes van het verzet van ons volk". Terwijl in 1992 59 leden van de VN samen met Cuba tegen de blokkade stemden, werd deze vijandige politiek van de VS in 2006 door 183 landen verworpen. Deze overweldigende steun beschreef hij als "van grote politieke, morele en ethische waarde".

Pérez Roque wees ook op Cuba's overwinning in de Raad van Mensenrechten te Genève en prees de positieve rol van Cuba als voorzitter van de 118 leden tellende Beweging van Niet Gebonden Landen. In de discussie met de parlementsleden gaf hij details over de Cubaanse samenwerking overzee, speciaal in de derde wereld. "We stellen niet ter beschikking wat we toch al over hebben, wat wij doen is het delen van wat we hebben". Meer dan 42.000 medewerkers zijn Cubaanse burgers en verlenen hun diensten in 101 landen. En 47.000 jongeren uit 130 landen zijn sinds de revolutie begon op Cuba afgestudeerd.

Pérez Roque merkte op dat - ondanks de duidelijke mislukking van de VS-politiek jegens Cuba - het bureau van VS-belangen (US Interests Section) in Havana blijft werken aan interne ondermijning en daartoe hulpmiddelen en dollars verschaft. De lijst van agressieve acties tegen Cuba groeit.

Tenslotte wees de minister van Buitenlandse Zaken op de versterking van betrekkingen met Latijns-Amerika en de Caribische staten en de noodzaak om verder te strijden voor bevrijding van de 'Cuban Five', onrechtmatig gevangen gehouden in VS-gevangenissen.

Het parlement verwierp de inmenging door de Chileense senaat in Cuba's interne aangelegenheden. Het deed een beroep op het Chileense college om zijn tijd te besteden aan de ernstige schendingen van mensenrechten in eigen land, zoals het omlaag brengen van de wettelijke leeftijd van 18 tot 14 jaar om als volwassene berecht te worden en de discriminatie van en het geweld tegen de inheemse Mapuche-gemeenschappen.

Op de agenda van het parlement staat verder nog een discussie over betalingen van Cubaanse staatsinkopers aan boeren en coöperatieven voor hun producten, van groot belang om de eigen voedselproductie uit te breiden en de import te beperken. Verder bevat de agenda de voortgang van de 'Energie Revolution', de pogingen om onder het volk geleidelijk de oude energie-verslindende apparatuur te vervangen door goedkopere en energiezuinige middelen. Verder zullen de ministers van transport rapporten overleggen aan hetvolledige parlement over de huidige situatie in hun sector en toekomstige verbeteringen.

Bron: http://www.periodico26.cu/english/news_cuba/parlement-felipe062707.htm, 26 juni 2007, vertaling Thomas Janssen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019