Van de redactie

"Het Groenboek lijkt de voortzetting te zijn van de denktrant dat flexibeler kaders van het arbeidsrecht noodzakelijk zijn. Dat wil niet zeggen dat de geldende sociale zekerheidsnormen radicaal worden afgeschaft, maar wel dat ze een kwalitatieve wijziging ondergaan, wat ertoe leidt dat het concept van 'job security' (baanzekerheid) wordt vervangen door het concept van 'employment security' (werkzekerheid) en dat wordt overgestapt van 'security with a job' (baanzekerheid) naar 'security of a job' (zekerheid van een baan). Arbeidsrecht dat met name is gericht op bescherming van werknemers die zijn aangesteld op basis van arbeidscontracten voor onbepaalde tijd, mag mensen die een klassieke arbeidsplaats hebben verloren er niet van weerhouden flexibel te reageren op de vraag op de arbeidsmarkt.

De enige zekerheid die hierdoor blijft is de onzekerheid. Op vaste banen met perspectief op langere termijn kan niet meer worden gerekend. De pogingen van de Nederlandse regering, gesteund door de PvdA, om het ontslag te vergemakkelijken, vallen volledig binnen dit Europese masterplan. Strijd tegen de ontslagversoepeling is daarom ook strijd tegen de afbraak van het arbeidsrecht. Handen af van de door strijd verkregen sociale rechten! Weg met de vrije markt waarin de hedgefunds, de speculanten op winstbejag, hebzucht en corruptie de dienst uitmaken. Eerst de mensen niet de (vette) winsten.

Bovenstaand citaat uit: Verslag van de commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement over 'de modernisering van het arbeidsrecht om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden' (25-6-2007).

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019