Ingezonden: Acties Thuiszorg moeten massaal worden ondersteund

Manifest op het 'prikbord van een thuiszorginstelling'.

Begin augustus berichtte uw krant en de overige media dat de bonden na de zomervakantie protestacties van medewerkers van thuiszorgorganisaties verwachten. Het is triest dat dit nu nog steeds nodig is nadat de regering 100 dagen de tijd had om goed te luisteren! Maar helaas is hiervan tot nu toe niets terechtgekomen. De problemen vooral bij de huishoudelijke hulp/zorg ouderen en gehandicapten zijn groter dan ooit.

De zorg is straks nauwelijks meer gebaseerd op wat echt nodig is. Ten opzichte van de beschikbare budgetverdeling wordt alleen maar gedacht hoe het goedkoper zou kunnen of anders geoormerkt kan worden. Door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet de zorg anders aanbesteed worden, vanuit concurrerend oogpunt. Bij de meeste instellingen wordt aanbesteding eerst gewogen wat betreft de noodzakelijkheid en verdere besparing in de kosten. Deze problemen wil men dan gaan oplossen met de alfahulp of zelfs via een schoonmaakbedrijf die alleen als vak het schoonmaken in zijn/haar portefeuille heeft zonder de kennis van enkele sociale contacten. Een systeem uit vorige eeuwen, waarbij er alleen nog sprake mag zijn van huishoudelijke zorg en waarbij de gehandicapten en chronisch zieken verder aan hun lot worden overgelaten. Terecht komen de thuiszorgmedewerkers (Livio) in Enschede en die van de omliggende plaatsen in Twente en de rest van Nederland hiertegen in actie. Van ondersteuning van de huidige regeringspartijen is geen sprake. Zeer opmerkelijk is dit wel waar men spreekt over normen en waarden en de uitgangspunten van het te voeren regeringsbeleid om ouderen langer zelfstandig te laten blijven wonen. Terwijl juist goede zorg inhoudelijk veel zwaarder is geworden komt hiervan straks niets meer terecht. Daarom actie, actie en nog eens actie!

Louis Rolevink

Enschede

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019