Ingezonden: Bezuinigingen in de zorg

Naar aanleiding van acties en bezuinigingen in de gezondheidszorg schrijf ik u het volgende: Ik heb jaren gewerkt als alfahulp; ik deed alleen huishoudelijk werk. Persoonlijke zorg of verpleegkundige zorg was niet toegestaan. Ik kreeg elke keer een contant bedrag dat door mijn cliënt aan mij betaald werd. Ik kreeg geen pensioen en geen uitbetaling bij ziekte. Wel kreeg ik één keer per jaar hier nog een belastingaanslag over! Dit arbeidssysteem is voor niemand goed! Niet voor degene die hulp krijgt (elke week betalingen doen, declaraties doen en daarna lang wachten op het geld) en niet voor degene die de hulp geeft (geen sociale zekerheden). Dit slechte systeem wil men nu fors gaan uitbreiden. Daar ben ik het niet mee eens! Ik vind dat het alfahulp-systeem moet worden afgeschaft. Zorgverleners hebben nu en in de toekomst recht op duidelijkheid; op een duidelijk arbeidscontract met volwaardige uitbetalingen volgens de cao! Dit komt zowel de zorgverlener als de zorgontvanger ten goede!

Geki Luiten
Enschede, 16 augustus 2007

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019