Jongerencentrum De Postbrug gaat weer open!

Manifestatie in april 2007 (Foto Jordy Klabbers)

Jordy Klabbers

In 2006 trok het Helderse college van B en W de stekker uit de welzijnsstichting Triton. En daarbij kwam er ook een einde aan het sociaal-cultureel jongerenwerk in Den Helder. Jongerencentrum De Postbrug sloot zijn deuren en de Helderse jongeren verloren het weinige wat zij nog aan voorzieningen hadden. Maar zij lieten het er niet bij zitten en organiseerde zichzelf in een actiecomité.

Het actiecomité, o.a. opgericht door CJB'er Fabian Kuiper, kreeg al gauw de politieke en actieve steun van de NCPN in Den Helder. Enkele NCPN/CJB'ers zetelden uiteindelijk in het actiecomité en door de contacten van de NCPN werd de politieke steun uitgebreid naar D66, SP en Groenlinks. Samen presenteerden het comité een plan voor een nieuwe Postbrug aan het college: stageplaatsen, met uitbreiding van en meer diversiteit aan sociaal-culturele activiteiten voor jongeren en stimuleerde de samenwerking met het ROC en de middelbare scholen in Den Helder.

In april 2007 organiseerde het actiecomité, zoals bericht in Manifest, met de partijen een manifestatie voor behoud van jongerenvoorzieningen in Den Helder. Dit was een groot succes, waar ruim duizend betogers op afkwamen. En niet alleen jongeren bezochten de manifestatie met muziek, politieke sprekers en informatiestands, ook oudere mensen kwamen om hun solidariteit te betuigen. Het gemeentebestuur had een dergelijke opkomst zeker niet verwacht, maar toch deden de Helderse bestuurders weinig tot geen toezeggingen.

Maanden waren er geruchten en werd er omheen gebabbeld. Tot nu dus eindelijk het Helderse college begreep dat de jongeren vastberaden zijn in hun strijd voor hun recht. Het plan voor de nieuwe Postbrug kwam ter sprake en zij hadden geen andere keus dan het plan goed te keuren, anders zou het protest nog groter worden.

NCPN en CJB Den Helder zijn verheugd over deze ontwikkelingen in de strijd voor het behoud van jongerenvoorzieningen. Wij bedanken de bevolking voor de massale steun die wij als Communistische Partij kregen. Maar danken vooral hen zonder wie de strijd niet te voeren was: de jongeren van Den Helder. De NCPN zal nauwlettend toezien of het gemeentebestuur zich werkelijk aan zijn woord zal houden en waakzaam blijven t.a.v. de verdere ontwikkelingen.

De strijd in Den Helder voor de Postbrug bewijst één ding duidelijk. Verdediging van onze sociale rechten is niet zeker in handen van parlementaire vertegenwoordigers. De bevolking zelf moet maatschappelijke betrokkenheid tonen om verandering en vooruitgang te kunnen voortbrengen. Verandering komt van onderen, strijd LOONT!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019