Arrestatie en vrijlating van professor Sison

Verhagen wil VS behagen. De minister van Buitenlandse Zaken maakt er geen geheim van dat hij alles zal doen wat de VS van hem willen.
"Ik vind de VS nog steeds onze belangrijkste bondgenoot"
... "hoe je het wendt of keert, Amerika is een supermacht..."

Tijdens zijn opwachting bij Condoleezza Rice zal hij zeker instructies hebben ontvangen m.b.t. Joma Sison. Die voert hij dus uit. Jammer voor hem dat de rechterlijke macht in ons land zijn politieke opdracht niet voetstoots uitvoerde. De vertegenwoordiger van het openbaar ministerie was stomverbaasd. Hoelang houdt de rechterlijke macht de druk vol?
Op de foto wordt Sison in Utrecht voor het kantoor van de NDF verwelkomd. (Foto: Nefiso)

Joma Sison staat de media te woord op terras van koffiehuis naast gevangenis, waar hij werd gedropt. (Foto: Manifest)
Demonstratie voor Paleis van Justitie in Den Haag. (Foto: http://www.nefiso.nl).

Redactie binnenland

Professor Jose Maria Sison, Fillippijnse oppositieleider in ballingschap, is donderdag 13 september vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. Het koffiehuis op de Pompstationsweg was getuige van het hartelijke weerzien van Joma en zijn vrouw. De rechtbank meent dat er onvoldoende bewijs is voor de aanklacht van het Openbaar Ministerie. Het OM gaat in hoger beroep. Sison kan zich echter nu gedegen voorbereiden op een eventueel nieuw proces.

Professor Sison, politiek vluchteling uit de Filippijnen, werd op 28 augustus met een vals voorwendsel gelokt naar een politiebureau in zijn woonplaats Utrecht. Daar werd hij gescheiden van zijn advocaat en vervolgens werd hij geboeid afgevoerd naar de gevangenis van Scheveningen. Op datzelfde moment trapte een grote politiemacht de huisdeuren in bij zijn echtgenote en andere progressieve Filippijnen, en viel de politie het bureau binnen van het Nationaal Democratisch Front (NDF) van de Filippijnen in Utrecht. Deze organisatie voerde in Noorwegen, met steun van de regering aldaar, onderhandelingen met de Filippijnse regering (Sison is verbonden aan het NDF als speciaal adviseur bij de vredesbesprekingen in zijn geboorteland).

Alles wat informatie kon bevatten over de politieke en ideologische strijd van de progressieve beweging op de Filippijnen, werd in beslag genomen. De echtgenote van Sison liep (bij deze Gestapostijl overval) verwondingen op. Ze eiste dat de agenten een huiszoekingsbevel zouden tonen, wat werd geweigerd, waarop ze werd mishandeld.

Sinds de arrestatie van de politieke wetenschapper Sison is er internationaal een beweging op gang gekomen om hem vrij te krijgen: vrij uit gevangenschap en vrij van alle valse aanklachten. De arrestatie van Sison is de zoveelste smerige streek in een lange reeks van aantijgingen om de NDF te dwingen tot capitulatie.

Sison voert een juridische strijd tegen het feit dat hij in 2002 op de Europese lijst van terroristen is geplaatst. Dit gebeurde op aandringen van de Verenigde Staten en de Filippijnse regering van Arroyo. De plaatsing op deze zogenaamde terroristenlijst had en heeft zeer vergaande consequenties voor zijn leven in Nederland: financieel, sociaal, menselijk en politiek.

Sison wil niets liever, zolang terugkeer naar de Filippijnen onmogelijk is, een zo normaal mogelijk leven leiden in Nederland. Hij hoopt dat de democratie in ons land zal zegevieren.

Twee maanden geleden kon Sison weer eens een juridische overwinning vieren. Het Europese Hof van Eerste Aanleg, het Opperste Gerechtshof van de EU, concludeerde dat er nooit een gedegen strafrechtelijk onderzoek had plaatsgevonden met betrekking tot vermeende terroristische activiteiten. Het vonnis stelde dat de besluiten van de Raad van de EU tot en met 29 juni 2007 "inbreuk maakten op de rechten van Prof. Sison" en het verordonneerde de EU zelfs de kosten te vergoeden die Sison had moeten maken.

Opeens was er dan weer een nieuwe aanklacht (door het Openbaar Ministerie) en de arrestatie van 28 augustus jl. Professor Sison zat meer dan twee weken in eenzame opsluiting (in een isoleercel), hij werd op grove wijze verhoord, bezoek werd geweigerd, net als medicijnen en warme kleding die zijn echtgenote bracht.

Deze nieuwe aanklacht is gebaseerd op zulk zwak bewijsmateriaal, dat hethooggerechtshof van de Filippijnen al op 2 juli besloot alle aanklachten tegen Sison (en vijftig medestanders) te laten vallen. Inclusief de aanklacht die de Nederlandse staat nu aanvoert. Ook de Nederlandse rechters zagen geen aanleiding voor verdere vervolging.

De reden van de arrestatie moet dan ook worden gezien als een campagne om de goede naam van Sison te besmeuren en, misschien nog belangrijker, een reden om inzage te verkrijgen in persoonlijke en politieke informatie van kritische Filippijnse denkers en bewegingen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat de vervolging van professor Sison een initiatief is van de Nederlandse Staat, maar Filippijnse regeringswoordvoerders hebben al toegegeven dat zij hielpen bij het opstellen van de aanklacht.

De Verenigde Staten waren er ook snel bij om medewerking toe te zeggen bij een mogelijke veroordeling van de 68-jarige politieke wetenschapper en dichter. Het in beslag genomen materiaal is een bron van informatie over het verzet tegen het repressieve en semi-koloniale regime op de Filippijnen. Een regime dat gebruikmaakt van doodseskaders bij de onderdrukking van elke vorm van oppositie.

Plaatsvervangend Nationaal Veiligheidsadviseur, Pedro Cabuay jr., en Directeur Generaal Garcia van de Nationale Dienst voor Coördinatie van de Inlichtingen van de Filippijnen, zijn al in Nederland gesignaleerd. Zij zullen de autoriteiten verzoeken die weelde aan in beslag genomen informatie met hen te delen.

In eerste instantie luidde de aanklacht: Sison zou opdracht hebben gegeven tot de liquidatie op de Filippijnen van twee verraders van de revolutionaire strijd. Later kwam via de website van het OM naar buiten dat JoMa Sison wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden. Terwijl de werkelijke oorlogsmisdaden gepleegd worden door het leger van de Filippijnen. Professor Sison heeft altijd duidelijk gemaakt dat hij met geen mogelijkheid vanuit Utrecht directe leiding kan geven aan de revolutionaire strijd op de Filippijnen.

Zijn enige 'misdaad' is zijn theoretisch werk: de stem die hij geeft aan de onderdrukte massa's in zijn geboorteland.

Het Openbaar Ministerie kan nieuwe aanklachten fabriceren, of werken aan uitlevering aan de Verenigde Staten of de Filippijnen, of het OM kan hem simpelweg opnieuw van terrorisme beschuldigen en hem zo twee jaar vasthouden zonder enig recht te hoeven spreken.

De arrestatie is een frontale aanval op het democratisch recht. De aanval is gedaan door het monsterverbond van de heersende elites van Nederland, de Verenigde Staten en de Filippijnen. Deze praktijken moeten breed onder de aandacht worden gebracht...

Deze aanval zal niet stoppen bij de progressieve beweging op de Filippijnen, de gewelddadige overval, of de inbeslagname van informatie (info die de dood kan betekenen voor veel progressieven op de Filippijnen). Deze aanval zal ook niet stoppen bij de valse arrestatie van Sison: dit is een zaak van alle progressieven.

Voor actuele informatie:
http://www.nefiso.nl
http://www.ndfp.net/discussion
http://www.defendsison.be

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019