Van de redactie

Het jaar 2008 belooft uiterst spannend te worden. En zeker niet alleen vanwege de presdidentsverkiezingen in de VS op 4 november. Een aantal mondiale ontwikkelingen springen met name in het oog. Hoe pakt de financiële en economische crisis in de VS uit? Welke gevolgen heeft de huidige mondiale crisis voor Europa? Wat zullen de gevolgen zijn van een eventuele afsplitsing van Kosovo? Zal het Europese kapitaal erin slagen om de gevolgen van de mondiale concurrentieslag af te wentelen op de Europese werkende bevolking? Durft het Europese kapitaal met, directe of indirecte, steun van liberalen, christendemocraten en sociaaldemocraten de aanval op de sociale rechten, op het arbeidsrecht, zoals beschreven in de plannen (richtlijnen) m.b.t. de Flexicurity, door te zetten? Zullen in eigen land de plannen van Donner via een omweg weer van stal worden gehaald? Blijft de top van de vakbeweging doorpolderen, of wordt de vakbeweging weer strijdbaarder en politieker?

Veel belangrijke vraagstukken lijken voor 2008 te zijn bewaard. Intussen verschuiven de machtsverhoudingen op de wereld langzaam maar zeker ten nadele van de Amerikaanse dominantie. Zullen de belangrijke veranderingsprocessen in Latijns-Amerika kunnen worden voortgezet? Zal de kracht van de BRIC- en VISTA-landen (zie elders in de krant) blijven groeien? Zal de invloed van de VS in Azië en het Midden-Oosten verder verminderen? Wat is daarop het antwoord van het Amerikaanse imperialisme? Hoe zal (het verdeelde) Europa in de naaste toekomst reageren op de agressieve hegemoniale politiek van hun Amerikaanse 'partners', nu steeds meer landen(blokken) zich openlijk verzetten tegen de Amerikaanse dominantie? Hoe zal het verder gaan met de - door de VS gedomineerde - NAVO? Hoelang blijft de Amerikaanse marionet De Hoop Scheffer nog op zijn post? Gaat de Nederlandse vredesbeweging zich eindelijk eens verzetten tegen de Nederlandse deelname aan de NAVO en de NAVO-bezettingsmacht in Afghanistan? Hoeveel soldaten moeten er nog omkomen voor de financiële belangen van een kleine groep geldwolven?

In het jaar 2008 zullen twee zittingen van de Parlementaire Assemblee van de nieuw op te richten Uniestaat Wit-Rusland-Rusland plaatsvinden. De eerste zal in februari worden gehouden, zodra aan Russische zijde de afgevaardigden naar de Parlementaire Assemblee bekend zijn. De tweede zitting is gepland voor november 2008. Het is maar één voorbeeld van de structurele veranderingen die plaatsvinden. De SCO (Shanghai Cooperation Organisation) en de CSTO (Collective Security Treaty Organisation) combineren bijvoorbeeld hun activiteiten, gericht op Europees-Aziatische veiligheid, steeds meer. Dit ondanks het feit dat de NAVO in sommige landen van de SCTO aanwezig is. Maar ook in het Midden-Oosten vinden belangrijke verschuivingen plaats, zeker sinds het NIE-rapport (National Intelligence Estimate) van de gezamenlijke Amerikaanse geheime diensten bekend is, waaruit blijkt dat Iran al in 2003 stopte met zijn nucleaire wapenprogramma. Bovendien vinden de Arabische landen en de Oost-Europese en Aziatische staten elkaar steeds meer. De Europese belangen zijn steeds minder gediend door een hechte relatie met de VS.

Op 1 januari 2009 zullen de Cubanen het feit vieren dat 50 jaar eerder, in 1959, de Cubaanse Revolutie - op een steenworp afstand van de VS - succesvol plaatsvond en in stand kon worden gehouden. Dit feit vormt nu al een halve eeuw een belangrijke inspiratiebron voor miljoenen progressieve mensen op de wereld, met name in Latijns-Amerika. Op dat continent wordt volop geëxperimenteerd met het concept van het socialisme van de 21ste eeuw. De belangrijkste les die de Cubanen ons leren is om, ongeacht de mate en aard van de tegenstand, door te gaan met de georganiseerde strijd op basis van sterke ideologische principes, maar flexibel in de politieke praktijk. De discussies over de toekomst van hun socialisme, die op dit moment op Cuba worden gevoerd, zijn van groot belang voor alle progressieve krachten op de wereld.

Laten we de hoop uitspreken dat het communisme op wereldschaal in staat zal zijn zich nog sterker dan nu te verenigen (ten dele herenigen) om adequate en efficiënte - praktisch en theoretisch - antwoorden te geven op de talloze vragen die op de mensheid afkomen en daadwerkelijk gezamenlijk op te treden tegen de aanvallen op de werkende bevolkingen, overal op de wereld.

De redactie wenst alle lezers een gezond, vreedzaam en strijdbaar 2008 toe.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019