START VAN HET NIEUWE JAAR IN TWENTE

Hierbij nodigen wij iedereen uit die op een of andere manier in 2007 heeft bijgedragen aan onze partij - sympathisanten, donateurs, abonnees en leden - om aanwezig te zijn op de eerste openbare bijeenkomst van onze afdeling in het nieuwe jaar 2008 en met ons mee te praten over politiek, op

Donderdagavond 17 januari 2008 om 20.00 uur
Plaats: café/restaurant 'De Zon', Zuiderhagen 43 in Enschede
(tegenover de Centrale Openbare Bibliotheek)

Deze keer geen nieuwjaarsbijeenkomst met muziek en verloting, maar een debat. Corry Westgeest zal ingaan op dingen die ons hier in Twente aangaan en wat we daar tegen doen; Rik Min zal ingaan op de algemene politieke en economische toestand.

Aan de orde komen zaken als:

Het bestuur van de afdeling Twente wenst iedereen een goed 2008 en rekent op jullie steun. Iedereen die een donatie wil geven, kan dat doen op het onderstaande postbanknummer. We rekenen op jouw komst en op een stimulerende discussie.

Met vriendelijke groeten,

Corry Westgeest, politiek secretaris van NCPN-afdeling Twente

Nieuwe Communistische Partij - NCPN, Afdeling Twente
ncpn.twente@worldmail.nl
Schopmanlanden 22, 7542 CN Enschede.
Telefoon: 053 4763881. Giro Postbank: 4698189

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019