FINANCIELE CAMPAGNE VOOR PARTIJ EN KRANT 2008

De eerste resultaten: 4000 euro dik gepasseerd!

De Kerst-Nieuwjaarsactie is de eerste etappe in de financiële campagne voor 2008 voor NCPN en MANIFEST. En deze eerste klap is inderdaad de spreekwoordelijke daalder waard. De giften in de eerste maand leveren de tussenstand op van 4363,41 euro. Dat is opnieuw een aanmoediging, die we met z'n allen goed kunnen gebruiken.

De krant zal tot aan de zomer met de huidige frequentie en omvang kunnen verschijnen. In combinatie met het ongewijzigde abonnementsgeld kan dat een verdere versterking van het persfonds betekenen (Investeren in de toekomst van de communistische pers). Meerdere lezers hebben de betaling van hun abonnementsgeld weer benut om extra bij te dragen. Een uitstekend idee. Alle gevers van kleine en grote bedragen bedankt en gefeliciteerd. We roepen op: Laat geen acceptgiro ongebruikt, doe allemaal mee!

Verantwoording tot 1 februari:

J.A.te E.10,-;W.A.te A 25;F.A.te Z.10,-;R.B.te G.50,-;G.B.te A.25,-;F.B.te U.25,-;H.B.te R.30,-;B.B-B.te A.25,-;H.B.te R.25,-;J.B.te W.15,-;W.B.te L.10,-;A.B.te A.10,-;L.B.te K.3,-;L.B.te S.10,-;J.B-D.te B.32,-;D.C.te R.10,-;P.C.te L.12.-;R.DS.te G.10,-;C.D.te U.50,-;P.D.te Z.100,-;M.D.te E.50,-;N.E.te H.10,-;J.E.te G.5,-;T.E.te W.10,-;J.E.te O.50,-;B.F-V.te G.50,-;F.F.te U.25,-;W.F.te L.20,-;G.F.te G.10,-;H.G.te A.10,-;E.G.G.te V.50.-;C.G.te B.15,-;W.G.te H.25,-;A.G.te U.50,-;G.G.te G.5,-;G.G.te T.15,-;H.G.te T.100,-;J.G.te H.38,-;K.H.te G.50,-;G.H-G.te D.10,-;B.H-H.te G.20,-;H.H.te D.50,-;M.H.te A.13,50;J.H.te G.5,-;B.H.te T.110,-;F.H.te A.10,-;E.H.te V.10,-;E.H.te E.20,-;A.H.te G.25,-;L.J.te S.12,50;H.J.te G.250,-;H.K.te W.7.-;D.K.te A.10,-;T.K.te G.50,-;R.K.te A.30,-;S.E.te B.25,-;J.L.te L.2,-;S.L.te H.10,-;M.M.te V.100,-;E.M.te A.15,-;I.M.te M.10,-;O.N.te A.10,-;A.N.te A.25,-;H.N.te E.5,-;N.N.te A.50,-;D.O.te B.15,-;J.O.te E.50,-;F.P.te R.100,-;A.P.te A.20,-;T.P.te H.17,50;M.P.te G.50,-;L.P.te C.12,50;J.Q.te B.10,-;J.R.te M.50,-;J.R.te A.10,-;J.R.te A.20,08;A.R.te G.15,-;P.R.te G.10,-;A.R.te P.50,-;R.S.te A.100,-;S.S.te L.10,-;R.S-B.te A.20,-;J.S.te H.25,-;L.S.te H.12,50;G.S.te M.50,-;M.S.te N.25,-;N.S.te R.25,-;G.S.te A.10,-;O.S.te A.10,-;K.S.te B.15,-;R.S.te A.10,-;I.S.te A.20,-;F.S.te H.20,-;A.S.te R.25,-;J.T.te U.10,-;J.T-Z.te L.25,-;W.V.te T.30,-;W.V.te A.10,-;R.V.te V.30,-;C.V.te D.25,-;N.V.te Z.15,-;W.V.te W.5,-;G.V.te A.12,-;E.V.te U.12,-;D.V.te T.35,-;K.W.te H.10,-;R.W.te Z.20,-;L.W.te L.20,-;L.W.te G.25,-;N.W-K.te B.50,-;G.W.te E.25,-;F.Z.te A.10,-.

Bovendien bracht de afdeling Lemsterland, d.m.v. hun beproefde werkwijze, een bedrag van 1206,83 bijeen. Zoals bekend worden sympathisanten en lezers van de krant in Lemmer persoonlijk benaderd en worden de giften opgehaald.

Namens de financiële commissie van NCPN en Manifest, Job Pruijser.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019