Ingezonden: Discussie: Interventies, militair én humanitair?

Het Haags Vredes Platform organiseert op 15 februari 2008 een discussieavond met als thema 'Interventies, militair én humanitair?'

Vrijdag 15 februari, Wijkvereniging 'De Kruin'
Acaciastraat 178a, 2565 KH te Den Haag
20.00 uur Discussie
22.30 uur Afsluiting

Inleiders

Interventies, militair én humanitair?

Het Europees interventieleger moet ver buiten de Unie militair kunnen optreden 'om crisissen te beheersen'. Vandaag de dag wil de NAVO de discussie verschuiven van 'het recht op interventie' naar 'the responsibility to protect'. In de propaganda komt de nadruk volledig te liggen op de slachtoffers maar de belangen van de interveniërende partij blijven buiten beeld. Waarom hebben de interveniërende partners de handel in Irak en Afghanistan geprivatiseerd en geliberaliseerd? In wiens belang?

Maar hoe belangrijk zijn de slachtoffers? In Irak en Afghanistan zijn de 'humanitaire' bezettingstroepen zelf verantwoordelijk voor duizenden burgerdoden. Dezelfde landen die wereldwijd 'humanitair' willen interveniëren voeren een catastrofale internationale handelspolitiek die armoede en ellende veroorzaakt voor honderden miljoenen mensen. Ze blijken tegelijk de belangrijkste wapenleveranciers te zijn en staan aan de spits van de kernwapenwedloop.

De oorzaken van oorlog en conflict blijken dieper te liggen dan het gewapend treffen zelf. Sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling, milieu en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe kunnen we ons als vredesactivisten opstellen tegenover humanitaire interventies? Werken aan wereldvrede vanuit een doordachte betrokkenheid bij maatschappelijke en culturele problemen is gebaseerd op een grondige analyse van de feiten.

De complexe situatie in Afghanistan kan als casestudy dienen om concreet te analyseren welke belangen en tegenstellingen een rol spelen en welke bijdrage een 'humanitaire' interventie speelt.

Het bijwonen van de discussie is gratis.


Meer informatie:
José van Leeuwen: 06-24706559 na 18.00 uur, jole_14@hotmail.com
Aart Stevens: 06-21260715 na 18.00 uur, sallmstevens@cs.com

Meer informatie over het Haags Vredes Platform: http://www.haagsvredesplatform.nl

(einde persbericht)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019