Voorpagina: Generaal? Pardon

Sinds juni vorig jaar is het generaal pardon van kracht, maar niet voor iedereen. Artikel 1F van het VN-Vluchtelingenverdrag wordt in Nederland misbruikt om een politieke selectie door te voeren. Dat gaat zelfs de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te ver: de vermeende 'oorlogsmisdadigers' (waaronder opvallend veel Afghanen) moeten individueel worden beoordeeld, vindt zij. Slachtoffer van het Nederlandse beleid zijn naast hun ouders vele honderden kinderen, die zich hebben verenigd in het comité 'Foute Kinderen Bestaan Niet'. Amnesty International en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten steunen hen. Maar de sociaaldemocratische staatssecretaris Albayrak dreigt door te gaan met de plannen tot uitzetting terwijl de veiligheidssituatie in Afghanistan juist verslechtert. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat op de demonstratie van Afghaanse organisaties op 18 januari jl. op het Plein in Den Haag alleen maar een vertegenwoordiger van de SP steun kwam uitspreken. Het heeft echter alles te maken met het feit dat Nederland goede zaken wil doen in Afghanistan. Deze vluchtelingen zijn het slachtoffer van politieke spelletjes. (Foto Manifest)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019