Van uitkering naar 'working poor' is geen perspectief!

'Werkloosheid, gewoon in een lange reeks van schoppen onder je kont'.

Werklozenbelangenkomitee Twente

Werkloosheid los je niet op door mensen aan het werk te zetten met behoud van een uitkering of door te geloven dat het zo goed gaat met de economie.

Meer dan een miljoen mensen in Nederland zoeken een goede baan. Een passende baan. Vast en goed betaald werk. Wij willen weg kunnen als we een rotbaan hebben bij McDonalds, in de horeca of bij een uitzendbureau. Geloof toch al die verhalen niet over 'genoeg banen'. Met 'banen' van rond de 7 euro per uur (thuiszorg, TNT) kun je geen bestaan opbouwen.

Allerlei dure banenplannen worden gelanceerd. Reïntegratiewerkers worden op ons losgelaten. Dat geld kun je beter aan de werklozen zelf geven. De uitkeringen en de bijstand zijn immers veel te laag. Gemeentes in Twente en de sociale verzekeringsinstanties (UWV) houden geld over. Men wil ons laten werken voor een uitkering, maar die uitkeringen worden wel door de werkende klasse betaald. Het is ons eigen geld, wij hebben die premies betaald. Niet de kapitalisten, die profiteren er van.

Politici en de bestuurders weigeren systematisch het echte probleem van de

werkloosheid te benoemen en verschuilen zich achter de nietszeggende kreet 'goedlopende economie'. Dat is een loze kreet en voor werklozen absolute onzin. De werkloosheid is te wijten aan de overproductie. Er is van alles te veel en aan onze koopkracht van alles te kort. Werken met een uitkering helpt niet. Dat geeft alleen maar meer overproductie en dus meer werkloosheid. Dat weet iedereen. Politici niet?

Wij vinden dat mensen niet verplicht mogen worden om vrijwilligerswerk te gaan doen; zeker niet als dit ten koste gaat van bestaande of nieuwe arbeidsplaatsen. In alle sectoren is er vrijwilligerswerk bijgekomen, dat heeft betaalde banen verdrongen. Dit verhoogt de werkloosheid. Wij willen een gewone, goede en passende baan om ons eigen brood te kunnen verdienen. Dat verhoogt onze koopkracht.

Men gebruikt werklozen uit andere landen om de lonen te drukken en de werkloosheid - hier - alleen nog maar groter te maken. Mensen boven de 45 jaar lopen grotere kans werkloos te worden. En vinden bovendien dan bijna geen andere baan meer. De regio Twente heeft de plicht voor passende werkgelegenheid te zorgen; voor ons, voor onze jeugd onder de 30 jaar en voor ouderen van boven de 45 jaar.

Er moeten substantiële stappen worden gezet voor goede passende regionale werkgelegenheid. Wij willen een maatschappij met heel andere prioriteiten, in plaats van prioriteit te geven aan de aandeelhouder en zijn winstbejag. De mens hoort centraal te staan, niet de winst.

Meer informatie: Pollenbrink 114, Enschede (secretariaat). Telefoon: 06- 20179060

(Het werklozenbelangenkomitee Twente is een initiatief van de NCPN-Twente)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019