KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...) Het is onze zaak te helpen, opdat alles wat mogelijk is wordt gedaan om de 'laatste' kans op een vreedzame ontwikkeling van de revolutie te verzekeren, te helpen door het ontvouwen van ons program, door het uiteenzetten van het algemeen-nationale karakter daarvan, door te wijzen op de absolute overeenkomst ervan met de belangen en eisen van de overweldigende meerderheid van de bevolking. De hieronder volgende regels zijn dan ook een poging dit program uiteen te zetten. Laat ons met dit program meer naar de 'onderste lagen' gaan, naar de massa's, naar het kantoorpersoneel, naar de arbeiders en de boeren, niet alleen naar hen die bij ons horen, maar vooral ook naar de sociaalrevolutionairen, de partijlozen en de onwetende massa's. Laten wij trachten hen tot zelfstandig oordelen te brengen, tot het nemen van eigen besluiten, tot het zenden van hun eigen delegaties naar de Conferentie, naar de sowjets, naar de regering - dan zal ons werk, hoe ook de uitslag van de Conferentie moge zijn, niet voor niets zijn geweest. (...)"

Uit: De taken van de revolutie, Lenin, september 1917.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019