Sociale discipline op Cuba

Op Cuba wordt veel waarde gehecht aan saamhorigheid, solidariteit en behulpzaamheid. Veel Cubanen die kennismaken met Nederland storen zich aan het koude individualisme.

Redactie buitenland

De veiligheid van alle burgers is een van de belangrijkste verworvenheden van de Cubaanse Revolutie en het is een heilige plicht van de hele gemeenschap om die te handhaven. Op maandag 28 april jl. werd deze zaak onderwerp van discussie in het Ronde Tafel-programma op de Cubaanse televisie. Granma International berichtte dat panelleden analyseerden hoe om te gaan met sociaal gebrek aan discipline en hoe acties konden worden ondernomen dit te verhinderen.

Mart Orihuela, lid van het Nationaal Secretariaat van de Organisaties voor Verdediging van de Revolutie (CDR), zei dat deze grootste Cubaanse massaorganisatie als prioriteit het hoofd biedt aan asociaal gedrag in de directe omgeving als vormingswerk van gezin tot gezin en van persoon tot persoon. Orihuela: "Deze strijd kan slechts gewonnen worden door wijdverspreide volksparticipatie. Dat houdt in dat men niet toelaat dat grofheden een dialoog onmogelijk maken en dat wederzijds respect tussen buren wordt bevorderd in plaats van vuile taal of muziek op vol volume laat in de nacht. Het betekent ook dat mensen aanleren zorg te dragen voor parken en monumenten in de eigen omgeving door de rol van familie, school en gemeenschap te versterken".

De tweede secretaris van de Cubaanse Werkers Federatie (CTC), Reinaldo Valdes, pleit voor gecoördineerde en sterke collectieve actie om weerstand te bieden aan vandalisme in bussen, schending van disciplinaire regels op het werk, spijbelen en illegale verkoop van goederen die soms afkomstig zijn van de eigen werkplek. Om de zorgzaamheid in fabrieken, bedrijven en scholen te vergroten besloot het CTC de bewakingsdienst weer in te stellen in alle productie- en dienstenorganisaties van het land.

Francisco Ferreira, onderminister van onderwijs, zei dat het gebrek aan sociale discipline zijn wortels had in de ongedisciplineerdheid op de scholen. Hij gaf het belang aan van de nadruk - vanaf de laagste schoolklas - op correct taalgebruik, respect voor publiek eigendom en voor materiaal en apparatuur die door de Revolutie aan de scholen waren verstrekt: "Ik geloof dat ons onderwijssysteem in een positie verkeert met individuele verschillen tussen leerlingen om te kunnen gaan en daardoor elke vorm van ongewenst gedrag kan voorkomen."

Aan het eind van het Ronde Tafel-programma sprak Carlos Amador, vicepresident van de Nationale Commissie van het Systeem voor Sociale Preventie en Zorg. Hij bevestigde dat de strijd tegen sociale ongedisciplineerdheid geen campagne is maar een systematische en krachtige aanpak, waarin een groot aantal organisaties en instellingen participeert. Een taak die de inspanningen van de persoonlijke aandacht voor elk individueel geval bundelt. De geest van de Commissie zal altijd gericht zijn op preventie en overtuiging, maar zonodig zullen zonder aarzeling overeengekomen sancties opgelegd worden. De grondslag van onze strijd tegen sociale ongedisciplineerdheid moet zijn het bewaren van de orde en een garantie van veiligheid voor alle inwoners, aldus de onderwijsdeskundige.

Verschillende tv-reportages over dit onderwerp die het misbruik hekelden van afvalcontainers, publieke telefoons, telefoonhokjes en bussen en van signalen van ongedisciplineerd gedrag met sportartikelen bij wedstrijden en competities, werden gedurende het Ronde Tafel-programma vertoond.

Bron: ACN, 29 april 2008, vertaling Thomas Janssen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019