Comité voor kind en jeugd opgericht op Cuba

Cubaanse kinderen (in Santiago de Cuba), de belangrijkste schat van de Revolutie.

Redactie buitenland

Op Cuba is een ingrijpend hervormingsproces gaande waarin enerzijds sprake is van economische verbeteringen en politieke versoepelingen, maar waarin anderzijds wordt gewerkt aan het herstel van de revolutionaire normen en waarden die gedurende de Speciale Periode onder druk kwamen te staan. Tegelijkertijd vinden er - onder leiding van het nieuwgekozen parlement - tal van bestuurlijke vernieuwingen plaats, waaronder de invoering van collectief leiderschap en ministeriële hervormingen. De komende viering van de vijftigste verjaardag van de Revolutie vindt plaats in een uitdagende en optimistische periode.

Op vrijdag 9 mei jl. werd een Comité voor kind en jeugd en de gelijkberechtiging van vrouwen opgericht door de voorzitter van het Cubaanse parlement, Ricardo Alarcón, in het kantoor van de Federatie van Cubaanse Vrouwen in Havana. Alarcón maakte de namen van de 34 parlementsleden bekend die deze parlementaire werkgroep zullen vormen en vroeg hen om de waarden die door de Revolutie worden verdedigd en het onderwijs in burgerschap onder de nieuwe generatie te versterken. Hij beklemtoonde het belang dat dit nieuwe Comité voor de toekomstige ontwikkeling van het land zal hebben.

Hij merkte op dat het Comité uit meer vrouwelijke parlementsleden bestaat dan het totaal aantal vrouwelijke vertegenwoordigers in het parlement tijdens de pseudo-republiek die vóór de revolutie van 1959 bestond en juichte de steeds belangrijkere rol toe die door vrouwen wordt gespeeld in het economische, politieke en sociale leven van het land in de loop van de laatste vijf decennia.

Alarcón zei dat dit de eerste keer zal zijn dat een werkgroep als deze zonder de leiding van Vilma Espín zal samenkomen en nodigde de parlementarirs uit om volgens haar voorbeeld en in haar geest te handelen.

De wetgevende commissie zal essentiële aspecten van het kinder- en jeugdonderwijs bestuderen, analyseren, verzamelen en integreren en toezicht houden op de bevordering van vrouwen- en familiewaarden. Elsa Roja Hernández werd benoemd tot voorzitter, Miriam Yanet González tot vicepresident en Ibis Juanes Caballero tot secretaris.

De vertegenwoordiger van de Nationale Raad, Juan Auspuría, lichtte de 34 parlementariërs in over het functioneren van het Comité en wees op het belang van handhaving van nauwe banden met het publiek. De groep kreeg ook de resultaten te horen van het regeringsinitiatief genaamd 'La familia Cubana y los valores que defendemos' (de Cubaanse familie en de waarden die wij verdedigen) en op zaterdag 10 mei werden zij ingelicht over kwesties met betrekking tot vrouwenarbeid en de projecten die ondernomen zullen worden door de maatschappelijk werkers van het land.

Bron: http://www.juventudrebelde.co.cu/cuba/2008-05-10/youth-and-childhood-committee-established/
(vert. wvdk)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019