Financiële campagne voor partij en krant 2008

NIEUWE TUSSENSTAND

7248,54

van 4363,41 euro op 1 februari. In nog geen vier maanden dus bijna 3000 euro meer!

Ook dit jaar verloopt de financiële campagne weer zeer voorspoedig: nog niet halverwege het jaar en al meer dan 7000 euro bijeengebracht. Een echte KNALLER, want de tweede ronde: de vakantiegeld-etappe in de campagne gaat met deze krant van start. Die zal de volgende tussenstand zeker nog verder omhoog doen schieten. Bij deze vakantiegeld-etappe gaat onze aandacht vooral uit naar de lezers die dit jaar niet aan de Kerst/Nieuwjaarsactie deelnamen. Misschien is er nu een kleine financiële ruimte om een donatie voor partij en krant te storten. Het succes van de financiële steun sterkt ons allemaal bij de inspanningen om partij en krant haar communistische werk te laten doen en nog beter daarvoor toe te rusten.

Eenieder die deelneemt aan de klassenstrijd, in bedrijven en buurten, met de vakbond, met collega's en buurtgenoten, ondervindt 'aan den lijve' dat de communistische pers onontbeerlijk is. En de solidariteit uit de communistische beweging zelf maakt het mogelijk dat de krant voortdurend in alle kolommen de ideologische munitie voor de strijd aandraagt.

Een citaat uit een lezersbrief van een kameraad die niet beschikt over een verbinding met internet: "Er is al zo weinig betrouwbaar politiek nieuws. Ik ben bereid de porto te betalen voor de uitgeprinte artikelen die niet zijn geplaatst in de reguliere Manifest, maar alleen op de website."

DOE ALLEMAAL MEE AAN DE FINANCIELE CAMPAGNE 2008, LAAT GEEN ACCEPTGIRO ONGEBRUIKT.

Namens de financiële commissie van NCPN en MANIFEST, Job Pruijser

Verantwoording tot 19 mei:

B.A.te G.20,-;C.B.te R.100,-;W.B.te G.100,-;C.F.te K.25,-;H.H.te D.50,-;G.K.te Z.50,-;B.K.te D.50,-;L.K.te G.50,-;J.L.te L.5,-;K.L.te G.50,-;G.L.te A.100,-;R.M.te E.100,-;A.N.te A.50,-;T.P.te H.10,-;M.R.te V.68,07;J.R.te N.25,-;J.R-S.te D.100,-;N.S.te R.25,-;H.S.te M.70,-;M.S.te F.45,-;A.S.te R.25,-;G.V.te E.10,-;H.V.te A.2,50;D.V.te T.35,-;E.V.te U.48,-;B.W.te O.100,-;J.Z.te B.10,-

Bijna 100 lezers stortten tegelijk met het abonnementsgeld een bedrag erbij voor de financiele campagne: totaal 1190 euro

En afdeling Lemsterland kwam met 431 euro bovenop het eerste kerstenveloppenresultaat van 1206,83.

A.P.te L.10,-;C.V-B.te L.20,-;H.F-V te L.20,-;M.F.te L.20,-;T.B-V.te L.15,-;N.V-S.te L.6,-;M.M.te L.5,-;M.P-B.te L.20,-;Z.D.te L.10,-;B.V.te L.10,-;A.B-D.te L.20,-;K.S-T.te L.10,-;G.T-D.te L.10,-;A.D-V.te L.15,-;R.R.te L.30,-;J.W.te L.15,-;J.V.te L.50,-;C.P-W.te L.20,-;R.S.te K.10.-;S.V-S.te K.15,-;R.S.te L.50,-;M.V.te L.50,-

Alle gevers van kleine en grote bedragen bedankt en gefeliciteerd.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019