Boekbespreking: Humanitaire interventies - Mensenrechten als excuus voor oorlog van de auteur Jean Bricmont

Nederlandse 'vredesbrengers' overvallen huis in Afghanistan.

Onmisbare informatie om de invallen in Joegoslavië, Afghanistan en Irak beter te begrijpen. De vijf jaar durende bezetting van Irak, de Amerikaanse presidentsverkiezingen, en de 'vredesmissie' in Afghanistan krijgen na lezing van het boek een andere dimensie. Hoe bepaalde politieke en ideologische krachten het mensenrechtenidee misbruiken om oorlogen te promoten...

Met een voorwoord van Lieven De Cauter (Voorzitter Brussells Tribunal), en een nawoord door Ludo De Brabander (Vrede) en Pol De Vos (StopUSA).

Irak, Afghanistan, Joegoslavië. Het zijn maar enkele voorbeelden van landen waar het Westen sinds het einde van de Koude Oorlog voor een humanitaire militaire interventie zorgde. Maar zijn 'humanitair' en 'militair' geen tegengestelde begrippen? Onder het mom van morele waarden probeert het Westen zijn wil op te leggen aan de wereld. Humanitair imperialisme noemt Jean Bricmont dat. Onder het mom van mensenrechten en democratie wordt de westerse dominantie en inmenging goedgepraat. Het is politiek intellectueel bedrog dat een ideologisch paard van Troje wordt in de schoot van de vredesbeweging. En het doet de andersglobalisten vergeten dat de onrechtvaardige economische verhoudingen waartegen zij zich verzetten, door een militaire macht overeind wordt gehouden, in het bijzonder die van de Verenigde Staten.

Het boek 'Humanitaire interventies - Mensenrechten als excuus voor oorlog' plaatst deze ontwikkelingen in een historisch perspectief en is tegelijkertijd een krachtige politieke en morele kritiek. Jean Bricmont brengt klaarheid in de ideologische verwarring over mensenrechten en over de relatie tussen het Westen en de rest van de wereld.

Commentaren:

"Dit boek is een noodzakelijk en scherpzinning werkstuk van een van de meest eigenzinnige intellectuelen van België." - Lieven De Cauter

"Het werk van Jean Bricmont drukt de morele revolte uit van een wetenschapsmens tegen de oorlogen van onze tijd." - François Houtart

"De moderne wetenschap is een van de grootste menselijke verwezenlijkingen. Dat is een gemeenplaats, maar Sokal en Bricmont tonen hoe gemakkelijk zij uit het zicht kan verdwijnen, en met welke schadelijke gevolgen." - Noam Chomsky over Intellectueel bedrog

AUTEUR

Jean Bricmont is professor theoretische fysica aan de universiteit van Louvain-la-Neuve. Eerder publiceerde hij o.a. samen met Alan Sokal Intellectueel bedrog. Postmodernisme, wetenschap en antiwetenschap (EPO, 1999).

ISBN 978 90 6445 478 3, Paperback 12,5 x 20 cm | 248 pagina's.

Voor nadere informatie kunt u terecht op het kantoor van de NCPN of:

EPO uitgeverij
Lange Pastoorstraat 25-27
B-2600 Berchem-Antwerpen
Tel: +32 (0)3 287 08 75
Fax: +32 (0)3 218 46 04
Gsm: +32 (0)478 99 83 31
E-mail: jos.hennes@epo.be
Web: http://www.epo.be

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019