Van de redactie

Ook deze keer plaatsen we weer een aantal artikelen alleen op de website onder een aparte rubriek actueel. Van één lezer kregen we het verzoek deze artikelen uit te printen en op te sturen. Wellicht zijn er meer lezers van Manifest die geen internetverbinding hebben en het op prijs zouden stellen om de artikelen toegezonden te krijgen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook op de website, waar we de artikelen - steeds zichtbaar op de eerste pagina - zullen plaatsen. Wellicht komt er dus nog een derde mogelijkheid bij. Inmiddels zal er ook worden gewerkt aan verbetering van onze website. Deze keer speciale aandacht voor een artikel over Myanmar van de hand van Sara Flounders, waarin de 'dubbelrol' van de VS wordt belicht. De nadruk wordt sterk gericht op de rol van de VS. De dictatuur in Myanmar, die het bijvoorbeeld noodzakelijk maakt dat de CP van Myanmar illegaal moet werken, wordt niet aan de orde gesteld, maar de schadelijke rol van de VS komt goed uit de verf. Die rol komt ook tot uitdrukking in een artikel dat de leidende rol van de VS op het gebied van bewapening beschrijft. Verder worden twee diepteanalyses geplaatst m.b.t. de ontwikkelingen op Cuba. De eerste gaat in op de rol van van de Cubaanse vakbeweging, de tweede beschrijft enige recente ontwikkelingen. Tot slot plaatsen we nog een achtergrondsartikel over de crisis op de website. De redactie van Manifest hoopt op deze manier zoveel mogelijk de noodzakelijke tegenargumenten toch onder het bereik van de lezers van Manifest te brengen. We wensen Marcel de Jong, die weer moest worden opgenomen in het ziekenhuis, veel sterkte toe. Wie hem eens wil bellen: 004923234981979.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019