De veelzijdigheid van een militante geest

Demonstratie van Pame op 13 maart jl. in Athene. Duizenden Grieken demonstreerden tegen aanvallen op de pensioenen en levensstandaard (Foto Manifest/wvdk)

Anna Ioannatou

Het PAME (Arbeiders Strijd Front) is overwegend bekend om zijn vakbondsstrijd. Zijn activiteiten breiden zich echter steeds meer uit op andere gebieden. Nu de aandacht op Europees niveau toch op voetbal is gericht, lijkt het ons gepast eens te gaan kijken bij de afdeling jeugd van het Pame-secretariaat en zijn voetbalactiviteiten.

In mei organiseerde Pame-jeugd zijn Derde Voetbal Toernooi, waaraan 18 elftallen meededen uit diverse werkverbanden en nog eens vijf bestaande uit jongeren die een drugsontwenningskuur hadden doorlopen. Onder het motto 'Sport is geen commercieel goed, maar een recht' werd er geestdriftig op los gevoetbald.

"De klassengeoriënteerde bonden nemen initiatieven voor het benutten van de vrije tijd en op deze manier worden ook onze eisen op andere gebieden duidelijk gemaakt. Tevens geven wij daarmee aan, dat we vastbesloten zijn de strijd aan te binden tegen drugsverslaving", zegt Vaso Moukanou van het Pame Jeugd Secretariaat.

En Christos Gaitanidis van de bouwvakkersbond verklaart dan ook, dat "het heel belangrijk is voor de jeugd om tv en tribune te laten voor wat ze zijn en zelf het voetbalveld op te gaan, om niet passief, maar actief deel te nemen. Meedoen aan sport is een kans om je volledig te voelen als mens."

Nikos Zamboulakis, lid van het Comité van Jonge Boekhouders en tevens vicevoorzitter van de Boekhouders Bond van Athene zegt: "We willen laten zien dat een andere sport mogelijk is voor de werkende jeugd. Een sport, waar de bevolking massaal aan meedoet. Dus niet gebaseerd op de winsten van het particuliere kapitaal en op doping. De jeugd moet daar tegenin gaan."

In Griekenland is het aantal sterfgevallen ten gevolge van drugsgebruik de laatste jaren in verticaal stijgende lijn. Nikos en Tasos waren door een ontwenningskuur net van de drugs af en zijn na aanvankelijke aarzelingen vastbesloten het leven bij de horens te vatten: "Op het voetbalveld raak je van je passiviteit af. Je bent geen toeschouwer meer. Je beleeft het spel en leren het spel te beleven betekent leren te leven."

Ook al is voetbal de meest toegankelijke vorm van amateursportbeoefening, probeert Pame-jeugd uiteraard ook op andere terreinen meisjes en jongens actief bij het maatschappelijk gebeuren te betrekken.

Het Pame als enige uitweg

Ook de afdeling onderwijs van het PAME is heel actief o.a. in de hooglopende strijd tegen de privatisering. Het tweemaandelijkse tijdschrift 'Onderwijskwesties' besteedde in het laatste nummer extra aandacht aan het belang van de koppeling met de onderwijssector. Pame wees op het gevaar, dat de massale stakingsacties als een nachtkaars kunnen uitgaan door de tactiek van de werkgeversgezinde vakbondsleidingen en gaf o.a. een kort overzicht van centrale Pame-activiteiten van de laatste maanden tegen de desastreuze 'hervormingen' in de sociale verzekeringen onder het kopje 'Het Pame als enige hoop en uitweg':

Het Pame organiseert elke maand een centrale betoging en/of staking, maar er tussendoor vinden er heel wat spectaculaire, vaak smeuïge acties plaats, onmiddellijke militante reacties op actuele gebeurtenissen of tegen permanente systemen van volksuitbuiting, o.a. het bezetten van de tolposten (duur) aan de snelwegen, waardoor auto's zonder te betalen door kunnen rijden of het opengooien van hekken aan betaalde stranden (peperduur), waardoor de badgasten gewoon gratis kunnen doorlopen.

De kwestie duur, duur en nog eens duur staat op het ogenblik voorop. Griekenland is in veel opzichten het duurste land van Europa geworden, maar de Griekse salarissen... Enfin, de geschiedenis van de arbeidersbeweging laat zien dat wetten ongedaan gemaakt kunnen worden, als de bevolking werkelijk massaal in opstand komt en het recht in eigen handen neemt. Daarom is bij de pakken neerzitten niet acceptabel. En daarvan probeert het Pame steeds meer mensen te overtuigen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019