Chinese economie streeft VS voorbij in 2035

Redactie buitenland

Binnen 27 jaar is de Chinese economie groter dan de Amerikaanse. Dat voorspelt de invloedrijke Amerikaanse econoom Albert Keidel. En tegen 2070 zullen alle Chinezen samen ruim twee keer meer produceren dan de Amerikanen.

Keidel is verbonden is aan de Carnegie Endowment for International Peace (CEIP), een Amerikaanse denktank. In 'China's Economic Rise - Fact and Fiction', een rapport voor die organisatie, gaat Keidel ervan uit dat China de komende twintig jaar de snelle groei zal volhouden van de afgelopen dertig jaar. Daarna zou de Chinese economie minder snel gaan groeien, om pas tegen 2070 uit te komen op drie procent per jaar, het gemiddelde groeicijfer dat de VS de komende decennia kunnen verwachten.

Keidel verwierf bekendheid als econoom van de Wereldbank en China-expert van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Hij geeft toe dat sociale onrust, corruptie, wanbeheer en milieuvervuiling de Chinese groei kunnen vertragen. Maar hij is ervan overtuigd dat de Chinese regering oplossingen zal vinden voor die problemen, net zoals ze dat de afgelopen tien jaar al deed.

Nieuwe navel van de wereld

China zal een hoofdrol beginnen te spelen in de internationale gemeenschap, voorspelt Keidel. Sommige VN-organisaties en andere internationale instellingen zullen hun hoofdkwartier naar China verhuizen. De VS en Europa zullen nog invloed hebben, maar ze zullen overeenstemming moeten zoeken met China.

Volgens Keidel zijn het vooral de interne vraag en binnenlandse investeringen die de Chinese expansie aan de gang houden. Veel andere economen geloven dat China vooral dankzij de export groeit. Die zou kunnen afnemen naarmate andere landen zich zorgen beginnen te maken over de Chinese dominantie.

Omdat ze met zovelen zijn moeten de Chinezen nog ongeveer 80 jaar wachten tot ze per inwoner evenveel verdienen als de Amerikanen, schat Keidel. In 2005 verdiende een gemiddelde Chinees maar 2000 dollar per jaar, vergeleken met 41.000 dollar voor een Amerikaan. (IPS/J.Lobe, 11-7-2008)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019