Ingezonden: Ouderen eisen hun recht op!

Op 3 april jl. kwamen ruim 150 ouderen bijeen in gebouw Bellevue te Amsterdam (zie foto). Zij waren daartoe opgeroepen door de OuderenAdviesRaad van Oud West én de commissie Koopkracht van de ouderenbonden (ANBO-KBO-PCOB-WOUW-NOMA) om te beraadslagen over: wat te doen tegen de groeiende armoede en steeds maar stijgende prijzen.

Na een verhelderend betoog van Paul de Beer, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, besloten zij tot de oprichting van het Platform AOW-OMHOOG!

Paul de Beer toonde aan dat de verhalen rond de onbetaalbaarheid van de AOW volslagen nonsens zijn en dat sinds de jaren tachtig de AOW op een achterstand van 17 procent is gezet!

Er waren al eerder berichten in de pers verschenen waarin werd gepleit voor verlaging van de AOW-premie, omdat onderzoekers van de Algemene Rekenkamer hadden vastgesteld dat ca. 40 procent van de opbrengst van de AOW-premies NIET voor de AOW werd bestemd, maar werd gebruikt voor andere overheidsuitgaven!

De reactie van de ouderen kon niet uitblijven: Niet een verlaging van de AOW-premie maar VERHOGING van de AOW!

Besloten werd tevens om 40.000 handtekeningen bijeen te gaan brengen om een z.g. 'burgerinitiatief' af te dwingen, teneinde de verhoging van de AOW op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.

Inmiddels komen ook uit alle hoeken van het land de handtekeninglijsten binnen, mede in gang gezet door een optreden in de tv-rubriek Knevel en van den Brink.

Informatie over de actie kan verkregen worden op de Website http://www.aowomhoog.nl, terwijl het e-mailadres is: aowomhoog@gmail.com of rechtstreeks bij de secretaris van het Platform: j.c.duppen@hetnet.nl

Brieven en handtekeninglijsten kunnen gezonden worden aan: Platform AOWOmhoog!, Baden Powellweg 20A, 1069 KW Amsterdam.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019