Van de redactie

Anti-Hartz IV-demonstranten in Berlijn: jong en zonder perspectief, maar wel gedwongen te 'werken'. Zij stellen het kapitalisme ter discussie.
Schrik op de beurzen. De reële economie krijgt inmiddels steeds meer te maken met de negatieve ontwikkelingen. Laat de rijken hun eigen crisis betalen!
De sociaaldemocratische regering van Portugal wil inzage in de ledenlijst van de PCP. Dat wordt uiteraard geweigerd. Uit protest demonstreerden op 1 maart 2008 50.000 communisten in de straten van Lissabon. Zij hielden demonstratief hun partijboekje omhoog. (Foto PCP)
Demonstratie PCP voor 'vrijheid en democratie' op 1 maart 2008 in Lissabon. (Foto PCP).
Secretaris-generaal Jerónimo de Sousa van de PCP spreekt aan het einde van het 'Avante'-festival op zondag 7 september 2008 de reusachtige menigte toe. (Foto Manifest)

De financieel-economische crisis neemt zienderogen toe en zal ook de Nederlandse loon- en uitkeringsgerechtigden raken en een aanzienlijke verdere uitholling van het arbeidsrecht staat op stapel, schreven we in Manifest 8 en 9. De regering durfde in het Prinsjesdag-verhaal de rauwe werkelijkheid nog niet te verkondigen, bang als zij is dat de crisis nog verder om zich heen grijpt. De FNV helpt m.n. de PvdA in de regering door zich ronduit positief uit te laten over de miljoenennota. Er wordt op deze wijze een schijnwerkelijkheid gecreëerd; een stilte voor de (herfst)storm.

De klassentegenstellingen zullen toenemen en verharden. De crisis in de VS leidt er al toe dat steeds openlijker de systeemvraag wordt gesteld. Maar de onlustgevoelens kunnen ook nog leiden tot een tijdelijke ruk naar rechts, immers jaren van relatieve voorspoed dreigen tamelijk snel en hevig te worden beëindigd nu lenen en op de pof leven zwaar onder druk komen te staan. Manifest besteedt uitvoerig aandacht aan de crisis en aan mogelijke vormen van verzet. Nu het 'polderen' weer in schijnt te raken, een reactie op de zich pijlsnel verdiepende crisis, zal het vooral afhangen van de basis van de vakbeweging of er een eind kan worden gemaakt aan de illusie van neoliberale oplossingen voor de kapitalistische crisis. De strijd voor het behoud van de verworvenheden kan leiden tot conservatisme en vreemdelingenhaat, maar ook tot een beter inzicht in het werkelijke functioneren van het kapitalisme. De toenemende roep om een 'eerlijk' kapitalisme moet als een onmogelijkheid worden afgedaan. Kapitalisme met een menselijk gezicht is onbestaanbaar.

Volgend jaar bestaat de NAVO, de ijzeren vuist van het imperialisme, zestig jaar. Manifest zal er op gepaste wijze aandacht aan schenken. De rol van dit westerse bezettingsleger werd de afgelopen periode weer duidelijk in Georgië.

Ook deze keer zijn we weer genoodzaakt een aantal artikelen alleen op de website te plaatsen onder een aparte rubriek actueel. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen te printen en op te sturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook op de website, waar we de artikelen - steeds zichtbaar op de eerste pagina - zullen plaatsen. Deze keer: bijstandsjongeren afgeschreven, kerkleiders in de VS bepleiten (tijdelijke) opheffing blokkade Cuba, schets van de gezondheidszorg op Cuba, openbaar optreden van afdeling Drenthe, verslag van de zomeruniversiteit in België vanuit Twente, een oproep voor een openbare bijeenkomst van ABVAKABO FNV-afdeling Terneuzen, een kort artikel over de nieuwe situatie in Oekraïne en lijfstraffen in de VS.

De redactie van Manifest hoopt op deze manier de noodzakelijke argumenten tegen de kapitalistische medialeugens zo breed mogelijk te verspreiden en de artikelen toch onder het bereik van de lezers van Manifest zonder internetverbinding te brengen (zie www.ncpn.nl).

Op Cuba hebben de orkanen 'Gustav' en 'Ike' voor grote verwoestingen gezorgd. In overleg met de Cubaanse ambassadeur hebben we daarom besloten ook deze keer nog niet door te gaan met de geplande interviews. Wel schreef hij op ons verzoek een kort bericht over de situatie. Het is duidelijk dat de geplande festiviteiten in het kader van de viering van de vijftigste verjaardag van de socialistische Revolutie op Cuba een ander karakter zullen krijgen dan eerder gepland. Manifest zal de komende periode ingaan op de recente ontwikkelingen op Cuba, waar de revolutie bijna 50 jaar geledentriomfeerde en de hele bevolking zich inzet om het land weer op te bouwen na de grootste natuurramp op Cuba sinds mensenheugenis. Elders in de krant kunt u lezen hoe u steun kunt verlenen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019