SCO kan één van de machtigste organisaties van de wereld worden

Bilaterale betrekkingen Rusland-Iran verbeteren

SCO logo.
Op deze kaart geeft het donkere deel de omvang van de SCO aan. Groen gekleurd zijn de landen met waarnemersstatus.
De SCO: (regionale) internationale organisatie opgericht in 2001, onder andere gericht op veiligheid en economische samenwerking van de betrokken landen. De lidstaten tezamen omvatten meer dan 60 procent van het Euraziatische landoppervlak en vertegenwoordigen een kwart van de totale wereldbevolking. Het is de grootste veiligheidsorganisatie ter wereld, na de Verenigde Naties. Als de huidige toehoorders Mongolië, India, Pakistan en Iran zouden toetreden als volwaardige leden, zou de organisatie ongeveer de helft van de wereldbevolking bevatten én vier nucleaire mogendheden.

Redactie buitenland

Op 15 september jl. heeft het hoofd van het Russisch Centrum voor Hedendaags Onderzoek over Iran (Russia's Center for Contemporary Studies on Iran) verklaard dat hij het noodzakelijk vindt dat zijn land de betrekkingen met Iran verbetert. Rajab Safarev zei in zijn interview met een van de Russische staatssatelliet-tv-zenders: "Rusland kan de weg bereiden voor Iran's lidmaatschap van de Shanghai Cooperation Organization (SCO) in het licht van een nieuw niveau van de betrekkingen van Rusland met Iran."

Hij voegde daaraan toe: "Als Iran lid wordt van de SCO, dan zou de SCO de derde meest invloedrijke en machtige internationale organisatie worden na de Verenigde Naties en de Europese Unie."

Safarev zei: "Ik geloof zelfs dat met een lidmaatschap van Iran de SCO de tweede organisatie zou kunnen worden na de Verenigde Naties, vanuit het oogpunt van concurrentie." De Russische politieke analist voegde toe dat "de SCO ook sterker zou worden met het lidmaatschap van Iran, omdat de leden van de SCO dan tweederde van de energiebronnen van de wereld zouden bezitten, wat hen een grote financiële macht geeft."

De SCO wordt op dit moment gevormd door zes staten: Rusland, China, Kazachstan, Oezbekistan, Kirgizië en Tadzjikistan. Daarnaast zijn Iran, Mongolië, India en Pakistan bij de vergaderingen aanwezig als toehoorders.

Het hoofd van het Russisch Centrum voor Hedendaags Onderzoek over Iran zei: "Als de betrekkingen tussen Rusland en Iran zich ontwikkelen naar een hoger niveau dan biedt dit Rusland ook mogelijkheden om haar eigen programma's uit te voeren, in overeenstemming met de wens om opnieuw uit te groeien tot een supermacht."

Volgens deze Russische expert zou de meest waardevolle uitkomst van zo'n belangrijke ontwikkeling zijn dat de strategische as Iran-Rusland-China tot stand komt.

Safarev wees erop dat de afhankelijkheid van China van de energievoorraden van Iran en de angst van het Westen voor de snelle economische groei van China heeft geleid tot langdurig uitstel van de bouw van een pijplijn om gas van Iran naar China te transporteren.

Hij zei: "Rusland kan vertrouwen op zijn uitgebreidere samenwerking met Iran om te bemiddelen bij het bespoedigen van de bouw van een pijplijn tussen Iran en China." Volgens hem kan China zelf één van de financiële sponsors worden van dit project, dat zal voorzien in een deel van de energie dat China nodig heeft voor zijn snel groeiende economie; en kan Rusland dus samenwerken met twee grote partners in deze onderneming.

De Russische politieke analist zei verder dat het een project op macroniveau zal betreffen dat zal zorgen voor grote financiële opbrengsten voor Iran, terwijl Teheran in het project wordt gesteund door twee kernmachten, namelijk Rusland en China.

Volgens hem is een andere opbrengst van het uitvoeren van dergelijke projecten dat het ambitieniveau wordt ingeperkt van westerse landen, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, als zij zich beginnen te realiseren hoezeer zij Rusland, Iran en China nodig hebben.

Ingekorte versie van een tekst op www.uitpers.be

Bron: Islamic Republic News Agency, 15-9-2008, vertaling J. Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019