Uitkering jongeren tot 27 jaar geschrapt

Sociaaleconomische redactie

Jongeren tot 27 jaar krijgen geen uitkering meer. Het wordt verplicht leren of werken. Er volgt alleen nog 'inkomensondersteuning' als de jongere naar school teruggaat.

Dat staat allemaal in een wetsvoorstel van staatssecretaris Aboutaleb (Sociale Zaken), eind augustus jl. bekendgemaakt. Het voorstel is mede ondertekend door staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) en minister Rouvoet (Jeugd en gezin). Op dit moment krijgen ongeveer 25.500 jongeren tot 27 jaar een bijstandsuitkering.

De leerwerkplicht is al aangekondigd in het coalitieakkoord van het kabinet. Met de verplichting werken of leren wil Aboutaleb, geheel passend binnen de Lissabon-strategie, zoveel mogelijk jongeren dwingen hun school af te maken, een baan aan te nemen of een combinatie van leren en werken te aanvaarden, ongeacht of er passend werk is of een relevante opleiding. Gemeenten moeten jongeren die zich zonder baan melden een aanbod doen. Als de jongere weer naar de schoolbanken gaat, staat daar een inkomen vergelijkbaar met een bijstandsuitkering tegenover. Wie het aanbod van de gemeente niet accepteert, krijgt geen uitkering.

De maatregel is het zoveelste bureaucratische dwangmiddel om zoveel mogelijk mensen hun uitkeringen te ontnemen en onder te brengen in het nieuwe cirquit van stapelbaantjes, losse flexibele arbeidsovereenkomsten en marktconforme opleidinkjes.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019