Bisschoppen VS willen einde Cuba-embargo

De voorzitter van de Amerikaanse bisschoppen, kardinaal Francis George, heeft de Amerikaanse regering opgeroepen de blokkade tegen Cuba op te heffen. Dat deed hij in een brief namens de bisschoppenconferentie die op 10 september aan president Bush is verzonden. De regering Bush nam nog maar eens de kans waar om zijn onmenselijke gezicht te tonen en zend liever hulpgoederen en waarnemers. De Cubaanse regering heeft geen behoefte aan zulke 'steun'!

"In het licht van de verwoesting en de humanitaire ramp die veroorzaakt is door de recente orkanen en de moeite die familieleden, vrienden en humanitaire organisaties hebben om de hulpbehoevenden te bereiken, roep ik u op om het handelsembargo op te heffen, al is het maar tijdelijk", aldus de brief van de kardinaal.

"Niet verstandig"

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, gaf vorige week zondag aan dat het haar "niet verstandig" lijkt om het embargo snel op te heffen. Wel maakt de regering geld vrij voor noodhulp aan landen die door de recente orkanen zijn getroffen, waaronder Cuba.

Blokkade

Tegen Cuba is sinds 1960 een blokkade van kracht, ingesteld nadat de communistische revolutionair Fidel Castro in 1959 de macht op het eiland overnam. Deze blokkade is keer op keer door de Verenigde Naties afgewezen, al enkele jaren wordt de blokkade nog slechts gesteund door de VS en hun vazal Israël, een paar kleine eilanden niet meegerekend. De blokkade vormt een financiële molensteen om de nek van de Cubaanse bevolking. Dat de blokkade - al was het maar tijdelijk - nu Cuba is getroffen door een ramp van ongekende omvang nog niet wordt opgeheven, toont dat de VS helemaal niet geïnteresseerd zijn in het lot van de Cubaanse bevolking.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019