Ingezonden: De NCPN Drenthe op het Full Colour festival in Emmen

Ook dit jaar was de NCPN Drenthe in actie tijdens het Full Colour Festival in Emmen. Op 31 augustus vond voor de 15e keer in Emmen het Full Colour Festival plaats. Het Full Colour Festival is in 1994 als een project van Stichting Earth begonnen en is in de loop der jaren uitgegroeid tot het grootste multiculturele evenement in Noord-Nederland met ongeveer 10.000 bezoekers. De thema's van dit jaar waren 'Klimaatverandering' en 'Educatie in derde wereldlanden'.

Een aantal ideële organisaties was aanwezig, zoals o.a. de FNV en Vluchtelingenwerk. Ook was er een markt met allerlei Afrikaanse, Molukse en Thaise hapjes. Er werden ook veel traditionele spullen verkocht uit Afrika, Thailand, Suriname, etc.

Een journalist van het Dagblad van het Noorden kwam naar ons toe en vroeg zich verbaasd af wat wij er te zoeken hadden. Deze jongen moet eerst maar terug naar school. Want als het over de multiculturele samenleving gaat, de klimaatveranderingen, de armoede in de derde wereld dan voelen juist wij als NCPN ons natuurlijk geroepen om daar aanwezig te zijn. Wij hebben hem duidelijk gemaakt dat we er enerzijds waren om mensen te vertellen dat voor wat betreft de ellende in de wereld, de armoede en klimaatverandering, het kapitalisme daaraan schuldig is. Maar dat het ook belangrijk is dat politieke partijen aan de mensen moeten vertellen dat we het samen moeten doen in dit land en dat er elders geen verdeeldheid moet worden gezaaid, zoals rechtse figuren als Wilders en Verdonk doen, maar dat we in elk geval niks hebben aan burgerlijke partijen die het gewoon nalaten om oplossingen te bieden. Oplossingen waardoor we veel meer in een gemeenschap leven als een echte samenleving, die nu ver weg is door de vechtmaatschappij waarin we leven.

Er waren juist heel veel aanknopingspunten voor ons aanwezig om mensen bewust te maken wat de oorzaken van de problemen in de wereld zijn. Uit de reacties van het publiek bleek ook overduidelijk dat wij niet de enigen zijn die zo denken. Wat betreft de multiculturele samenleving was er iemand die ons aansprak en zei dat momenteel links eigenlijk veel te weinig doet om de rechtse partijen van Verdonk en Wilders te pareren. Uiteraard konden wij het daarmee eens zijn.

Een aantal bezoekers bij onze kraampje was het ook roerend met ons eens dat wij veel te veel in de westerse landen onze productiekrachten verspillen aan allerlei onzinnige luxegoederen en dat daardoor de mensen in de derde wereld tekortkomen. Een aantal bezoekers liet zelfs merken bang te zijn in wat voor land hun kinderen die nog klein waren zouden terechtkomen. Twee bezoekers lieten ook weten dat ze ziek werden van al die reclame op de tv en dat het zo triest is dat wij daardoor aangezet worden tot het kopen van allerlei onzinnige dingen en dat daardoor ook veel mensen in de problemen komen.

Negatieve reacties waren er natuurlijk ook. Eén man riep ons toe dat wij het volgens hem nooit leren, dat communisme niet werkt en somde Noord-Korea, Sovjet-Unie etc. op. Ook was er een man die gewerkt had in de Sovjet-Unie, die was ook stomverbaasd dat wij nog steeds pleiten voor communisme. Het was voor ons natuurlijk een koud kunstje door middel van argumenten om aan te tonen dat de nadelen van het kapitalisme nog veel erger zijn. Want hoe erg het daar ook mocht zijn, natuurlijk nooit zo erg als inde derde wereld waar nog steeds jaarlijks 30 miljoen mensen verhongeren, terwijl dit niet nodig is, omdat er in principe genoeg voedsel is voor iedereen.

Je merkt dat mensen even stil worden als ze ineens met een andere zienswijze geconfronteerd worden. Wij wezen hem erop dat wij ook voor het communisme in Nederland staan en eigenlijk ons helemaal niet aangesproken voelen. Maar het is desondanks wel belangrijk om de socialistische landen te verdedigen als er ook goede dingen hebben plaatsgevonden en dat is ongetwijfeld het geval. Wij kregen dan ook wel bijval van nieuwe Nederlanders geboren in communistische landen, die erop wezen dat er heel veel voordelen waren onder communistisch bestuur.

Er was een aantal nieuwe Nederlanders heel erg geïnteresseerd in onze partij. In het Dagblad van het Noorden van 1 september jl. staat een artikel over het festival waarin wij expliciet worden genoemd, namelijk dat de Nieuwe Communistische Partij op het festival aanwezig was in het kader van bewustwording. Die journalist heeft snel geleerd. Uiteindelijk zijn er ongeveer 1000 pamfletten, folders en nieuwsbrieven uitgedeeld. NCPN-Drenthe was met vijf personen aanwezig en allen hebben wij ons beziggehouden met het uitdelen van folders, pamfletten, Manifesten etc. Ook hebben wij mensen die langsliepen te woord gestaan om te vertelen over onze politiek en de NCPN. We hadden na afloop een heel voldaan gevoel.

Roel Turksema, Drenthe.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019