Persbericht: 30 september info over keuringen voor uitkeringen

30 september in Hengelo:

INFORMATIEMIDDAG OVER ME/CVS en keuringen

Dinsdag 30 september vindt in Hengelo een informatiemiddag plaats over de keuringen voor WIA, Wajong, WAO of WAZ. Zaal: Tuindorphotel 't Lansink, C.T. Storkstraat 18 Hengelo. Aanvang 13.00 uur. Vooraf aanmelden via info@steungroep.nl of 050 549 29 06. Organisatie: Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid. De bijeenkomst is in de eerste plaats bestemd voor ME/CVS-patiënten en hun juridische, medische en maatschappelijke hulpverleners in noord- en oost-Nederland. Ook voor anderen die vergelijkbare problemen met keuringen hebben, zoals bijvoorbeeld mensen met fibromyalgie, kan de bijeenkomst interessant zijn. Voor de bijeenkomst zijn ook UWV-Hengelo en kamerleden uitgenodigd.

UWV HENGELO

Arbeidsongeschikte ME/CVS-patiënten lopen nog steeds de kans dat hun keuring niet goed verloopt en dat ze daardoor niet de uitkering krijgen waar ze recht op hebben. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat het UWV kantoor Hengelo een aantal ME/CVS-patiënten heeft beoordeeld basis van onjuiste uitgangspunten en in strijd met het geldende protocol. In antwoord op kamervragen hierover beweerde minister Donner in juni nog dat er niets aan de hand was. Maar de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft daarna de zaak van een aantal patiënten aan het UWV voorgelegd. Daarbij bleek onder andere dat de betreffende verzekeringsartsen ME/CVS eigenlijk geen ziekte vonden en van mening waren dat zij met de gezondheidsproblemen van ME/CVS-patiënten, die vaak ernstig zijn, geen rekening moesten houden. In het overleg met de Steungroep stelde het UWV dat dit niet terecht is. Er werd toegezegd dat deze ME/CVS-patiënten opnieuw beoordeeld zullen worden. De Steungroep hoopt dat dit niet alleen leidt tot een betere uitkomst voor de betrokken patiënten, maar dat dit over de hele linie leidt tot rechtvaardiger keuringen van ME/CVS-patiënten, zowel door UWV Hengelo als door de andere UWV-kantoren.

TIPS VOOR DE KEURING

Het blijft van groot belang dat ME/CVS-patiënten zich voorafgaand aan hun keuring, en ook in verband met herkeuringen en bezwaar- en beroepsprocedures, goed informeren. Bezoekers van de bijeenkomst in Hengelo kunnen daar terecht met hun vragen en zullen onder andere tips krijgen over hoe zij zich zo goed mogelijk op een keuring kunnen voorbereiden. Ook wordt informatie gegeven over het verzekeringsgeneeskundig protocol CVS, dat verzekeringsartsen van het UWV sinds januari 2008 moeten toepassen. Daarbij zal ook ingegaan worden op de praktijkervaringen met de toepassing van dit keuringsprotocol, onder andere met het UWV-kantoor Hengelo.

De toegangsprijs bedraagt inclusief koffie of thee: 5,- euro voor donateurs van de Steungroep en 7,- euro voor niet-donateurs. Over te maken op girorekening 6833476 o.v.v. 'Informatiemiddag Hengelo'', met vermelding van (e-mail)adres. Na ontvangst van betaling ontvangen volgt een bevestiging van deelname, het programma en een routebeschrijving.

De Steungroep ME en Arbeidongeschiktheid behartigt de belangen van ME/CVS-patiÙnten op het gebied van werk, inkomen, school/studie en voorzieningen. Meer informatie: http://www.steungroep.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019