KLASSIEK EN ACTUEEL

"(... ) Nadat hij geprobeerd heeft de werkelijke oorzaken van het succes van het materialisme onder de arbeiders te omzeilen met een ronduit in tegenspraak met de waarheid zijnde karakteristiek van de verhouding van deze leer tot de 'perspectieven', gaat de heer Michailowski er toe over de ideeën en de taktiek van de Westeuropese arbeidersbeweging op een gemene, kleinburgerlijke manier te bespotten. Zoals we gezien hebben, kon hij letterlijk geen enkel argument naar voren brengen tegen de bewijsvoering van Marx dat de verandering van de kapitalistische orde in de socialistische als gevolg van de vermaatschappelijking van de arbeid onvermijdelijk is. Niettemin drijft hij op de meest ongegeneerde wijze de spot met het 'leger van de proletariërs' dat de onteigening van de kapitalisten voorbereidt, 'waarop dan iedere klassenstrijd ophoudt, er vrede op aarde zal zijn en welbehagen onder de mensen'. Hij, de heer Michailowski, zou veel simpelere en veiligere wegen weten om het socialisme te realiseren dan deze: de 'volksvrienden' behoefden alleen maar de 'duidelijke en 'onfeilbare' banen van de 'langverwachte economische evolutie' nadrukkelijker aan te geven, waarna deze volksvrienden zonder twijfel 'geroepen' zullen worden om de 'praktische economische problemen' op te lossen (zie het artikel van de heer Joezjakow 'Vraagstukken van de economische ontwikkeling van Rusland', nr. 11 van de Roeskoje Bogatstwo'). Maar tot die tijd moeten de arbeiders afwachten en op de volksvrienden vertrouwen, maar niet, steunend op een 'ongegrond zelfvertrouwen', zelfstandig de strijd tegen de uitbuiters aan- binden. (...)"

Uit: 'Wat zijn de 'volksvrienden' en hoe bestrijden zij de sociaal-democraten?', Lenin, 1894.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019