Van de redactie

Borstbeeld van Lenin in de Russische stad Ulan-Ude. (Foto Flickr)

Het komende jaar zal voor velen een moeilijk jaar worden. De grote klappen zullen pas in de loop van het jaar vallen. Nu worden nog illusies rondgestrooid en trachten ondernemers, regering en rechtse vakbondsbestuurders nog met allerlei maatregelen het pijnlijke moment vooruit te schuiven. Mede daardoor heerst nu nog bij velen de hoop dat de crisis van tijdelijke aard zal zijn en snel weer zal voorbijtrekken, waardoor het verzet voorlopig nog niet opgang komt. In deze Manifest staan een aantal artikelen die de ernst van de situatie onderstrepen. Nog dit jaar zullen veel van de huidige oppepverhalen alleen maar het zoveelste sprookje blijken te zijn. Dat zal op verzet uitdraaien, er is al genoeg ingeleverd om het kapitalisme overeind te houden! De Nederlandse vakbondstop moet zich gaan realiseren dat alleen strijd het tij kan keren. Elke hand die nu wordt uitgestoken gaat vingers kosten. De huidige verliezers, vooral de eenverdieners en gepensioneerden, zijn niet de initiatiefnemers van het verzet. De angst voor werkloosheid onder de industrie-arbeiders in de getroffen ondernemingen doet hen voorlopig nog hopen op het succes van de werktijdverkortende maatregelen.

We schreven het al in Manifest 13/2008: Pas als echt duidelijk wordt dat de crisis duizenden gezinnen in dit land heel hard zal raken kan worden begonnen met de noodzakelijke reorganisatie en met het organiseren van het verzet. De enige weg blijft daarbij dat de leden van de PvdA, de SP, andere progressieve partijen en de vakbeweging een gezamenlijk front vormen tegen alle pogingen om het kapitalisme weer op te lappen. Ook een mogelijke run op extreem-rechtse partijen kan zo worden bestreden. Een ander bestel is dringend nodig. Het huidige kapitalistische is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt tot een volgende diepere crisis. Het denken in winstmaximalisatie moet worden vervangen door een politiek die rekening houdt met de grote vraagstukken van drinkwatervoorziening, milieuproblematiek en voedseltekorten. Maar tegelijkertijd moet vooral de verzorgingsstaat als eerste stap op weg naar het socialisme weer worden opgetuigd. De onmogelijkheid van een 'eerlijk' kapitalisme wordt steeds duidelijker. Kapitalisme met een menselijk gezicht kon slechts in beperkte delen van de wereld bestaan en daar ook alleen tijdelijk en gebaseerd op uitbuiting elders, op termijn is het onbestaanbaar.

Overal wordt nu gevierd dat de Cubaanse bevolking onder de stimulerende leiding van Fidel Castro en de PCC en beschermd door het volksleger onder zeer moeilijke omstandigheden al 50 jaar haar Socialistische Revolutie wist vol te houden en steeds sterker wordt. Het is ook het jaar dat het westerse onderdrukkingsleger, de NAVO, zestig jaar bestaat (april). Zestig jaar telang. De NAVO moet worden ontbonden, de plannen om er een mondiaal leger van te maken dat overal de westerse (energie)belangen kan verdedigen moeten worden gestopt, zeker nu de wereldwijde economische crisis makkelijk de aanleiding kan vormen tot imperialistische oorlogen.

Op dit moment zien we de betekenis van bovenstaande woorden in GAZA, waar de zionistische regering van Israël bloedig huishoudt in hun niet aflatende pogingen om alle Arabieren te verdrijven van hun land. Een blik op de huidige kaart van Palestina bewijst genoeg: er blijft steeds minder land over voor de Palestijnen. Zou het feit dat er gas is gevonden voor de kust van Gaza wellicht ook een rol spelen? We gaan uitvoerig in op de barbaarse aanvallen op Gaza in het hoofdartikel van deze krant.

Ook nu weer zijn we weer genoodzaakt om een aantal artikelen alleen op de website plaatsen onder een aparte rubriek actueel. Wie niet over internetbeschikt kan ons verzoeken die artikelen te printen en op te sturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook op de website, waar we de artikelen - steeds zichtbaar op de eerste pagina - zullen plaatsen. De redactie van Manifest hoopt op deze manier de noodzakelijke argumenten tegen de kapitalistische medialeugens zo breed mogelijk te verspreiden en de artikelen toch onder het bereik van de lezers van Manifest zonder internetverbinding te brengen (zie www.ncpn.nl).

Vorige keer beloofden we op de website te plaatsen de verslagen van de 10de Internationale bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen die plaatsvond van 21 tot 24 november 2008 in Sâo Paulo en het inspirerende 18de Congres van de PCP van 29 november tot 1 december 2008. U houdt ze nog tegoed van ons. Op 10 januari vond een actie plaats op de Dam in Amsterdam van Afghaanse vluchtelingen. U kunt deelnemen aan deze acties door uw handtekening te plaatsen: http://www.ikschaammevoornederland.nl (de Nederlandse media zwijgen in alle talen). Er liggen nog artikelen klaar over de Bolivariaanse revolutie in Venezuela, waar president Chávez van plan is nog in februari een aantal grondwetswijzigingen voor te leggen aan het parlement. Verder deze keer: een aankondiging voor een Cuba-bijeenkomst in Bergen op Zoom op 24 januari en voor een nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling Twente op 7 februari en de oproep tot deelname aan de herdenking van de Februaristaking op 25 februari en een paar boekentips in het kader van het Darwin-jaar. We plaatsen twee belangrijke verklaringen van het vierpartijenoverleg (DKP, KPL, PVDA en NCPN) over de crisis en over 'flexicurity' en eindigen met een verslag van Annabelle Schouten van de demonstratie van Europese vakbonden op 16 december jl, een dag voor de behandeling van voorstellen van de EU in het EP tot verdere verslechteringen van de arbeidstijdregelingen. Daarover gaat ook nieuwsbrief 11 van 'FNVvechtvoorjerecht' (www.fnvvechtvoorjerecht).

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019