Persbericht: Reiderland

De plannen voor de sloop van het dorp Ganzedijk in Reiderland wekten veel woede op. Het verzet was succesvol. Ook de NCPN nam deel aan de gezamenlijke acties. Op de foto een benefietconcert. Helemaal rechts Hans Heres. (Foto Manifest/C.B.)

Nieuwe Communistische Partij NCPN
Afdeling Reiderland
5 januari 2009

In 2009 zullen er verkiezingen worden gehouden voor de nieuw te vormen gemeente Oldambt. Deze gemeente wordt gevormd door de huidige gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten. Ook in de nieuwe gemeente zullen de belangen van de gewone mensen op het spel staan. Een voorbeeld hiervan is dat het gemeentebestuur van Winschoten hoge ambities heeft met grootschalige en kostbare voorzieningen in de gemeente. Ook de uitvoering van De Blauwe Stad zal een zware druk op de nieuwe gemeente blijven leggen: uitholling van voorzieningen in de dorpen door concentratie bij de Blauwe Stad, financiële claims op de gemeente door tegenvallers en tekorten in exploitatie door trage uitgifte van kavels. Bovendien zullen de gevolgen van de economische crisis door rijksbezuinigen mede worden verhaald op de financiën van de gemeente.

De NCPN heeft zich in de gemeente Reiderland altijd consequent opgesteld voor de belangen van de gewone mensen in de gemeente. Zij zal dat ook doen in de nieuw te vormen gemeente. Vanuit deze verantwoordelijkheid is en wordt contact gezocht met progressieve groeperingen en partijen in de drie samen te voegen gemeenten om te gaan onderzoeken of en hoe zou kunnen worden samengewerkt in de nieuwe gemeente. Voor de hand lag in eerste instantie contact te zoeken met de VCP in Scheemda. Een partij die zich evenals de NCPN communistisch noemt en waarvan begrijpelijk het politieke programma grotendeels overeenstemt met dat van de NCPN.

Tot teleurstelling van de NCPN heeft de VCP opnieuw afwijzend gereageerd op verschillende initiatieven van de plaatselijke afdeling en landelijke leiding van de NCPN om tot samenwerking te komen. De NCPN acht dit volharden in verdeeldheid schadelijk voor de belangen van de werkende bevolking van de nieuwe gemeente. De NCPN zal desondanks doorgaan met het zoeken naar verbreding in samenwerking tussen al die belangen- en politieke groeperingen in Reiderland, Scheemda en Winschoten die optreden voor de belangen van de gewone mensen.

Deze samenwerking zal mede tot doel hebben om in de nieuw te vormen gemeenteraad een krachtige fractie te krijgen die opkomt voor de belangen van de gewone mensen in de nieuwe gemeente.

Voor contact:
Hans Heres,
Adres: Luppo Stekstraat 29
Telefoon: 0597 521712

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019