KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...) De 'omgekeerde stakingen' hadden grote politieke uitwerking. Dit werd nog eens duidelijk geïllustreerd door het feit, dat op 10 mei 1952 in Houtigehage een grote verkiezingsbijeenkomst van de PvdA werd georganiseerd. In dit kleine dorpje was natuurlijk geen zaal beschikbaar voor zo'n grote bijeenkomst waar mensen uit het hele Noorden naar toe moesten. Voor dit evenement werd een grote tent opgezet. De minister-president zelf, Drees, zou de mensen toespreken. Vermeldenswaard hierbij is dat de CPN er steeds van was beschuldigd, bedekt of onbedekt, politieke munt uit de werklozenacties te willen slaan. Dit was veelvuldig door PvdA-sprekers verkondigd. Dat dan zo'n groots opgezette verkiezingsbijeenkomst juist in dit kleine Friese dorpje, waar de eerste 'omgekeerde staking' werd georganiseerd, moest worden gehouden, waar de PvdA-aanhang slechts gering was en waar de PvdA-top vóór het uitbreken van de acties misschien nog nooit van had gehoord, dan krijgen de woorden 'politieke' munt een vreemde klank uit sommige monden. Onder de 1200 à 1300 aanwezigen bevonden zich plm. 350 ouden van dagen, overal vandaan aangevoerd, die zich aan Drees, hun 'weldoener' mochten vergapen. De oudjes mochten zelfs de minister-president bedanken voor de ouderdomswet, wat breedvoerig in de kranten werd uitgemeten. (In deze tijd zou zeker de televisie aanwezig zijn geweest). Grove aanvallen op de CPN ontbraken ook hier niet. Over politieke munt gesproken... (...)"

Uit: 1952, de omgekeerde stakingen in Friesland, uitgave CPN-Friesland, 1979.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019