Help Cuba de gevolgen van drie verwoestende hurricanes te overwinnen

Op 2 mei bereikte mij het bericht dat we de beoogde 5.000,- euro binnen hadden. Hiermee wordt de campagne beëindigd.

Natuurlijk zijn de kleinere bedragen die Cuba ontvangt maar een druppel op een gloeiende plaat. Uiteindelijk zullen de gevolgen worden opgelost met de hulp van heel veel landen en organisaties. De opbouw kan nog jaren duren omdat Cuba ook moet opboksen tegen een financiële en economische blokkade van de VS en net als de rest van de wereld ook de gevolgen van de crisis ondervindt. Tenslotte moet de wederopbouw door de Cubanen zelf worden uitgevoerd. De psychologische waarde van deze solidariteit is echter van minstens even groot belang als de hoogte van het bedrag. Cuba is voor miljoenen mensen op de wereld een inspiratiebron en toont ons de noodzaak en mogelijkheid van continue strijd, op Cuba onder leiding van de Cubaanse Communistische Partij, voor het socialisme.

De tussenstand op 4 april 2009 was 4530,- euro.

De volgende giften zijn na 4 april (tot 2 mei) ontvangen:

P.B.teN.20,-; P.E.te B.25,-; G.H.te L.15,-; L.W.te G.25,-; G.S.te M. 250,- (ontvangen op 6 febr.); Bijdrage CubaSol 250,-.

Totaal 585,- euro. De eindstand is daarmee gekomen op 5.115,- euro!

We danken iedereen voor de bijdragen. We zullen het bedrag zo spoedig mogelijk aan de ambassadeur overhandigen.

Namens de NCPN,

Wil van der Klift.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019